Bekijk 226 diensten in het sociaal domein

 • Danstherapie Praktijk De Fruitcentrale

  Dans- en Bewegingstherapie

    Met verwijzing 
  Individuele begeleiding voor mensen die willen werken aan lichaamsgevoel, beweging, en/of dansvormgeving bij lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke oorzaak is...
 • Indigo Gelderland BV

  Behandeling bij psychische klachten

    Met verwijzing 
  Voordat u bij Indigo terecht kunt, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of het wijkteam. Maak daarom eerst een afspraak met uw huisarts of het wijkteam. Bij psychische...
 • Psychologenpraktijk Marco de Vries

  Behandeling EMDR

    Met verwijzing 
  De praktijk biedt psychologische hulp aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar en hun ouders. Deze hulp kan bestaan uit psychologisch onderzoek en...
 • RID

  Dyslexiezorg

    Met verwijzing 
  Het RID biedt onderzoek naar en behandeling van dyslexiezorg.                                 ...
 • GrandCare

  Reguliere begeleiding gezinsondersteuning / thuisbegeleiding JW

    Met verwijzing 
  De reguliere ambulante begeleiding (JW) helpt bij het verminderen, oplossen van meervoudige en enkelvoudige problematiek. U kunt gebruik maken van onze thuisbegeleiding of...
 • CHOLLY

  Specialistische begeleiding individueel volwassenen

    Met verwijzing 
  1.Wannneer kies je voor Cholly en waarom: Als je iemand nodig hebt die jou helpt meer zicht te krijgen op wat jij kunt, wat jij wilt en wat jij zou kunnen ontwikkelen. Iemand...
 • Leger des Heils W&G Gelderland

  Domus Beschermde Woonvorm voor verslaafde mensen

    Met verwijzing 
  Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste...
 • Psychologenpraktijk Marco de Vries

  Psychologische hulpverlening

    Met verwijzing 
  De praktijk biedt psychologische hulp aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar en hun ouders. Deze hulp kan bestaan uit psychologisch onderzoek en...
 • GrandCare

  Kortdurend Verblijf JW

    Met verwijzing 
  GrandCare Verblijf is er voor mensen vanaf 13 jaar voor wie het wenselijk of noodzakelijk is tijdelijk elders te verblijven. Dit kan om uiteenlopende redenen. Soms voor een paar...
 • Stichting Kind aan Huis (Dushihuis)

  Persoonlijke begeleiding en groepsbegeleiding

    Met verwijzing 
  Binnen Dushihuis gaat men uit van de talenten en de mogelijkheden van het kind en niet in de eerste plaats van zijn of haar problemen of beperkingen. Het kind staat centraal, niet...
 • NultotZes Psychotherapie

  Casemanagement Jeugd

    Met verwijzing 
  Als regiebehandelaar optreden en overzicht houden bij verschillende behandelingen, ook als volwassenpsychiatrie en psychische problemen bij jonge kinderen, samengaan.
 • Zorgboerderij Henricus Hoeve

  Dagbesteding in groepsverband

    Met verwijzing 
  De Henricus Hoeve biedt dagbesteding aan kwetsbare indivuen die onvoldoende ondersteuning ontvangen vanuit het hun eigen netwerk om zelfstandig Kwaliteit van bestaan te waarborgen....
 • Stichting Marant

  Dyslexiezorg, onderzoek en behandeling

    Met verwijzing 
  Bij Marant kunt u terecht voor onderzoek naar en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Marant werkt hierbij volgens de landelijke richtlijnen en is aangesloten bij het...
 • Stichting de Driestroom

  Individuele begeleiding jeugdige

    Met verwijzing 
  Driestroom biedt individuele begeleiding aan gericht op: - activering en aanbrengen dagstructuur - stabiliseren of handhaven van de situatie - inslijpen/ toepassen/ oefenen en...
 • VOF KrekelAutismeCoaching

  Autismebegeleiding jeugd

    Met verwijzing 
  Autismebegeleiding jeugd bestaat uit levensloopbegeleiding en is gericht op normaal tot hoogbegaafde jeugd en jongeren met een conditie in het autismespectrum.