Bekijk 185 diensten in het sociaal domein

 • AcTT Begeleiding

  Ambulante begeleiding, coaching en psychosociale therapie

    Met verwijzing
  Wij bieden (gespecialiseerde) ambulante begeleiding vanuit het WMO Daarnaast zijn wij beiden (Anki en Egon) psychosociaal therapeut en bieden (particuliere) coaching en...
 • Avant Care

  Casemanagement

    Met verwijzing
  Avant Care is er voor jongeren en volwassenen met of zonder een migratieachtergrond die specialistische begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een...
 • Avant Care

  Reguliere ondersteuning groep

    Met verwijzing
  Avant Care is er voor jongeren met of zonder een migratieachtergrond die begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar...
 • Bureau Backpackerz

  (Intensieve) Ambulante gezinsbegeleiding

    Met verwijzing
  Bij (intensieve) Ambulante gezinsbegeleiding van Bureau Backpackerz wordt er gewerkt met het hele gezin. De wensen van de gezinsleden worden in kaart gebracht en samen worden er...
 • De Gezinspraktijk

  Ouderbegeleiding

    Met verwijzing
  Ouderbegeleiding vindt meestal plaats in het kader van individuele therapie van een kind of jongere. Het kan gericht zijn op ondersteuning van ouders die vragen hebben over de...
 • Heelicopter

  Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder

    Met verwijzing
  In regio Nijmegen valt deze therapie onder noemer: Vaktherapie. Ini regio Arnhem, Gelderland Midden; Ambulante jeugdhulp op locatie aanbieder.
 • Hoge en Partners

  Jeugdzorg basis en specialistisch

    Met verwijzing
  gecontracteerd jeugdzorg en particulier op maat. bij vragen en zorgen over de ontwikkeling van kinderen van 4-18 jaar.  voor vragen over school, gedrag en...
 • I Care

  Reguliere-en Specialistische begeleiding aan (Jong-)vowassenen. 02A05

    Met verwijzing
  I Care  is een Woon- en jobcoach organisatie voor jongeren en jong volwassenen, van 18 jaar en ouder, met een (licht) verstandelijke beperking, gedrags- en/of psychiatrische...
 • JOIN jeugd & ouders

  Integratieve kindertherapie

    Met verwijzing
  Integratieve kindertherapie is een speelse oplossingegerichte therapie die zich richt op kinderen van 4 tot ongeveer 18 jaar. De therapeute werkt integratief, dat...
 • Kobussen & Partners Psychologen B.V.

  Begeleiding Basis 45A04

    Met verwijzing
  We bieden begeleiding thuis bij ouders en kinderen die psychologische ondersteuning nodig hebben. Zo kan er bijvoorbeeld een dagritme aangebracht worden.
 • Max Ernst GGZ

  Basis GGZ Jeugd

    Met verwijzing
  Max Ernst GGZ levert vraaggerichte, effectieve en efficiënte behandeling van mensen met psychische en psychiatrische problemen. Vraaggerichte zorg is zorg die is afgestemd op...
 • Onder de Bomen

  Werk en Dagbesteding

    Met verwijzing
  Onder de Bomen heeft twee locaties voor werk en dagbesteding, Zorgboerderij In het Westen en Mijn Werkplek Zorgboerderij in het Westen In het Westen is een zorgboerderij in...
 • OPM Nijmegen

  Diagnostiek en observatie (contracten voor basis ggz en j&o, ook particulier mogelijk)

    Met verwijzing
  De insteek voor onderzoek zijn uw hulpvragen. Afhankelijk van de precieze vragen wordt bepaald of en wat voor onderzoek nodig is. We vinden het hierbij van belang om het kind/de...
 • OPM Nijmegen

  Psychologische behandeling (contracten voor basis ggz / j&o, ook particulier mogelijk)

    Met verwijzing
  Het betreft individuele of gezinsgerichte behandeling, inclusief observatie en diagnostiek, gericht op het omgaan met gedrag/stoornis, Behandeling leidt tot forse vermindering of...
 • Psychologenpraktijk Frumau

  Psychodiagnostiek (Hoogbegaafdheid)

    Met verwijzing
  Onderzoek wordt gedaan om zo objectief mogelijk te kijken naar de klachten, persoonlijkheid, capaciteiten en mogelijke oorzaken voor problematiek. We zijn gespecialiseerd in...