Ambulante begeleiding: enkelvoudige psychiatrische problematiek, dubbel- en triple diagnose
ZorgPlus GGZ
  Met verwijzing 
Productcode:
02A05

Ambulante begeleiding: enkelvoudige psychiatrische problematiek, dubbel- en triple diagnose

ZorgPlus is een GGZ organisatie voor ambulante begeleiding aan jeugd en volwassenen. Wij hanteren
bewust geen contra-indicaties, dus iedereen is welkom; zowel met enkelvoudige psychiatrische
problematiek, als met dubbel- en triple diagnoses (psychiatrie / verslaving / LVG / forensisch).
De doelgroep bestaat o.a. uit zorgwekkende zorgmijders, maar ook uit forensische cliënten en vluchtelingen met een psychiatrische achtergrond. Wij zien de cliënt in de context van het systeem: Vaak zijn er in stand houdende factoren of is het steunsysteem overbelast. Soms zijn er meerdere gezinsleden waarbij sprake is van psychiatrische problematiek en
zorgt deze wisselwerking voor complexe situaties. Daarom werken wij ook met multi-problem
gezinnen en bieden wij opvoedondersteuning. 

ZorgPlus beschikt over een team van begeleiders (HBO) met uiteenlopende expertise en veel ervaring
met complexe problematiek. Zij werken altijd op basis van een duo-schap in het kader van
zorgcontinuïteit en een vier-ogen principe. Voorafgaand aan de start zorg worden naast de
hulpvraag, ook de problematiek en eventuele risico’s in kaart gebracht. Er vindt een gedegen
matching plaats tussen cliënt en begeleiders zodat alle benodigde deskundigheid aanwezig is. Een
Multidisciplinair Expertise team, onder leiding van een psycholoog, (TANK team) toetst de
inhoudelijke kwaliteit van zorg. TANKers geven inhoudelijke gevraagde en ongevraagde coaching aan
de begeleiders en worden altijd betrokken als er sprake is van (risico op) psychiatrische
decompensatie, (risico op) suïcide, zwangerschap, (vermoeden van) huiselijk geweld,
kindermishandeling, incidenten en delicten. Te allen tijde wordt ook melding gedaan bij
verantwoordelijke en betrokken organisaties zoals huisarts, behandelaar, reclassering en Veilig Thuis.

Laatst bijgewerkt: 16-12-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   02A05 Specialistische begeleiding volwassenen

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   02A05 Specialistische begeleiding volwassenen
Vestigingen   Van Oldenbarneveltstraat 2-C, 6662AT Elst GLD
Leefgebied Huishouden, Sociale contacten, Geld, Meedoen in de samenleving en Psychische gezondheid
Plaats Wijchen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Mook en Middelaar
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar), Ouderen (ouder dan 66 jaar) en Jongvolwassenen (18 tot 23 jaar)
Psychische klachten Verslaving, Burn-out, Depressie, Paniekaanvallen, Posttraumatische stressstoornis, Rouw, ADD, ADHD, Angst, Autisme (spectrumstoornis), Niet aangeboren hersenletsel, Psychose, Psychosomatische klachten, Schizofrenie, Gedragsproblematiek en Hechtingsproblematiek
Locatie ondersteuning
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Elst GLD (Van Oldenbarneveltstraat)
Van Oldenbarneveltstraat 2 C
6662AT Elst GLD
088-1263700
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving