Ambulante behandeling J&O en J-LVG, JW 45A65
Stichting Oosterpoort
  Met verwijzing 
Productcode:
45A65

Ambulante behandeling J&O en J-LVG, JW 45A65

Oosterpoort biedt diverse soorten van ambulante behandeling. Afhankelijk van de situatie wordt bekeken met jongeren, ouders en de gemeente wat nodig is om de (gezamenlijk) geformuleerde doelen te behalen. Dit kan zijn door inzet van opvoedhulp in de thuissituatie waar gewerkt wordt aan de problemen die worden ervaren omtrent de opvoeding.

tevens is er een combinatie mogelijk tussen opvoedhulp in de thuissituatie en begeleiding richting zelfstandigheid, pleegzorg 

 

 

Oosterpoort kijkt met ouders en verwijzers mee of dat er middels een startmodule gewerkt kan worden waarbij met ouders, hun kind(eren), het eventuele netwerkgezin en met andere familieleden en/ of bekenden wordt samengewerkt om tot een toekomstplan voor de jeugdige te komen. Om ouders te ontlasten kan mogleijk dagpleegzorg of buddypleegzorg worden ingezet. Ook kan er gedacht worden aan weekend en vakantiepleegzorg.

Wanneer voorgaande geen mogelijkheden biedt of onvodloende blijkt, is verblijf in een kort of langdurig verblijf in een pleeggezin soms nodig. De hulpverlening is vrijwillig, maar kan ook verplicht opgelegd worden via een ondertoezichtstelling (OTS, via rechtbank).

Binnen pleegzorg wordt gewerkt vanuit verschillende modules, wat betekent dat er passend bij de situatie wordt ingeschat wat nodig is. Een voorbeeld is dat er gewerkt wordt vanuit een module die zich er op richt om opvoedmogelijjkheden bij ouders inzichtelijk te krijgen of het herstel van de opvoedingsverantwoordelijkheid.

Bij start van de hulp worden doelen vastgesteld, evaluaties worden gepland en afspraken voor vervolg worden gemaakt. Dit kan een doel zijn als;  'het is duidelijk of dat er sprake is van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij het kind'.

 

Laatst bijgewerkt: 16-12-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A65 Ambulante Behandeling J&O J-LVG

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   45A65 Ambulante Behandeling J&O J-LVG
Vestigingen
Leefgebied Opvoeden en/of onderwijs en Psychische gezondheid
Plaats Nijmegen, Wijchen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Mook en Middelaar
Leeftijd Jongvolwassenen (18 tot 23 jaar)
Psychische klachten ADD, ADHD, Hooggevoeligheid, Autisme (spectrumstoornis), Gedragsproblematiek, Hechtingsproblematiek en Hoogbegaafdheid
Locatie ondersteuning
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Er zijn (nog) geen locaties bekend.