Basis GGZ
Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal
 Met verwijzing 
Productcode
54001
Locaties
Wijchen en Beneden-Leeuwen
wachtlijst in weken
0

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal

De praktijk is er voor 4- tot en met 23-jarigen met psychische klachten en voor hun ouders / verzorgers. Het gaat om een kleinschalige praktijk, waarbij laagdrempeligheid, het bieden van kwaliteit en zorg op maat belangrijke pijlers zijn.

Bedrijfsprofiel

Basis GGZ

Uitgebreide omschrijving

Wij bieden hulp bij verschillende soorten klachten en kunnen zowel psychologisch onderzoek als behandeling inzetten. Het gaat om psychologische zorg aan 2- t/m 23-jarigen, die valt onder de Generalistische Basis GGZ.  Dat betekent dat de ernst van de klachten licht tot matig is.

‘Licht tot matig’ houdt in dat er sprake is van klachten die last geven en die ervoor zorgen dat de ontwikkeling vastloopt. De klachten zijn echter niet allesoverheersend en kinderen / jongeren kunnen nog wel functioneren (naar school gaan, activiteiten ondernemen). Het risico op gevaar is laag (geen forse zelfverwonding of suïcidaliteit) en de kans op herstel is groot. Er is sprake van voldoende beschermende factoren, zoals: goede schoolgang of structurele daginvulling en een steunsysteem waarop het kind / de jongere dagelijks kan terugvallen voor toezicht, zorg, praktische en emotionele steun.

 

Psychologisch onderzoek

Wij zetten psychologisch onderzoek in bij 6 tot 16-jarigen. Bijvoorbeeld als er sprake is van aandacht-/ en concentratieproblemen of sociaal-emotionele problemen en als de vraag is hoe deze problemen verklaard kunnen worden.

Onderzoek bij specifieke leerproblemen (denk bijvoorbeeld aan dyslexie of dyscalculie) doen wij niet en ook onderzoek bij complexe klachten doen wij niet. In dat laatste geval is aanmelden bij de Specialistische GGZ passend.

 

Behandeling

Wij zetten behandeling in bij verschillende soorten klachten en onderaan deze pagina is een overzicht terug te vinden van klachten die wij  vaak behandelen.

 

Contra-indicaties

Klachten die wij niet kunnen behandelen, zijn klachten die passen bij:

 • (fors) schoolverzuim;
 • gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing en/of ernstige verwaarlozing van naasten;
 • een verhoogd suïcide-risico (sterke suïcidale gedachten, concrete plannen/pogingen);
 • (huiselijk) geweld / agressie;
 • kindermishandeling;
 • (forse) automutilatie.

Ook als er sprake is van meerdere klachten, waarvoor multidisciplinaire behandeling nodig is in een gespecialiseerde setting, dan kunnen wij deze klachten niet behandelen. In onze praktijk hebben wij bijvoorbeeld geen psychiater en geen vaktherapeuten, waar wij standaard en intensief mee samenwerken. In dat geval is Specialistische GGZ of andere zorg nodig.

 

Verschil Basis GGZ en Specialistische GGZ

Let op: er is een verschil tussen Basis GGZ en Specialistische GGZ. Bij Basis GGZ gaat het om lichte tot matig ernstige klachten, waarbij kortdurend onderzoek en/of behandeling wordt ingezet. Bij Specialistische GGZ gaat het om complexe klachten, die ernstiger zijn en waarvoor intensiever, uitgebreider onderzoek en/of behandeling nodig is.

De verwijzer geeft een indicatie af voor Basis GGZ (BGGZ) of voor Specialistische GGZ (SGGZ) en onze praktijk biedt alleen Basis GGZ. Als je een indicatie hebt voor Specialistische GGZ kun je aan de verwijzer vragen bij welke praktijken of instellingen je terecht kunt.

 

Voor de klachten die wij behandelen, zie: https://praktijkmaasenwaal.nl/hulp-bij/

Voor de actuele wachttijd zie: https://praktijkmaasenwaal.nl/de-praktijk/wachttijden/

 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

De behandeling wordt afgestemd op de klachten, de hulpvraag en de mogelijkheden van het kind, de jongere, jongvolwassene en zijn of haar omgeving.

Het kan zijn dat er individuele afspraken worden gepland met het kind of de jongere, of dat er oudergesprekken of gezinsgesprekken worden gepland. Hierover wordt samen afgestemd.

Hieronder zijn een aantal voorbeelden terug te vinden van het behandelaanbod van Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Maas en Waal. Een aantal behandelvormen kun je aanklikken om meer informatie te lezen op de websites die gaan over die specifieke behandelvormen.

 • Psycho-educatie;
 • Cognitieve gedragstherapie;
 • EMDR;
 • Write junior (schrijftherapie bij verwerkingsproblemen en trauma);
 • Mindfulness / ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en ACT4kids;
 • Ouderbegeleiding / gezinsbegeleiding en systeemtherapie.

Binnen de praktijk wordt ook verklarende diagnostiek ingezet (intelligentie onderzoek, onderzoek naar executieve functies, sociaal-emotionele ontwikkeling).

Gedurende een traject kan worden samengewerkt met school en/of andere disciplines. Dat ligt aan de hulpvraag en de afspraken die met elkaar worden gemaakt. Na de afronding van het traject wordt een afsluitende brief naar de huisarts (of de verwijzer) verstuurd.

 

--

 

Voor de actuele wachttijd zie: https://praktijkmaasenwaal.nl/de-praktijk/wachttijden/

Laatst bijgewerkt: 21-12-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:  54001 Behandeling basis jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
54001 Behandeling basis jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)
Zorgsoorten Jeugd GGZ
Vestigingen
Leefgebied Psychische gezondheid
Plaats Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar) en Jongvolwassenen (18 tot 23 jaar)
Psychische klachten ADD, ADHD, Angst, Autisme (spectrumstoornis), Burn-out, Depressie, Fobieën, Gedragsproblematiek, Hoogbegaafdheid, Hooggevoeligheid, Overspannen, Paniekaanvallen, Posttraumatische stressstoornis, Psychosomatische klachten, Rouw, Slaapstoornissen, Stress en Trauma
Locatie ondersteuning Bij de zorgaanbieder
Wachttijd in weken 0
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Wijchen 
Huurlingsedam 81-a, 6603LH Wijchen
Beneden-Leeuwen 
Van Heemstraweg 48, 6658KH Beneden-Leeuwen
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Wachtlijst ontbreekt
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: