Beschermd wonen
Woonzorgnet
  Met verwijzing 
Productcode:
02A03

Beschermd wonen

Beschermd Wonen

Persoonlijke en volwaardige woonruimte

Net zoals bij de meeste andere Beschermd Woonvoorzieningen hanteert Woonzorgnet de herstelbenadering als richtinggevend kader voor de dienstverlening. Alleen gaan wij wat stappen verder. Herstel begint met een persoonlijke en volwaardige woonruimte die mensen naar eigen smaak kunnen inrichten. Een eigen plek in een veilige en beschermde omgeving waar mensen zelf keuzes maken en zeggenschap hebben. Onze begeleiders bieden de woonondersteuning met specifieke diensten zodat men op een persoonlijke wijze aan het eigen herstel proces kan werken.

Persoonlijk Begeleider

Iedere bewoner krijgt te maken met twee soorten begeleiders: de Persoonlijk Begeleider (PB-er) en de Woonbegeleider (WB-er). Vanaf het moment dat iemand bij Woonzorgnet komt wonen wordt een Persoonlijk Begeleider toegewezen. Deze PB-er is de vaste gesprekspartner en stelt samen met de bewoner een zorgleefplan op. Per levensdomein onderzoekt de bewoner samen met de PB-er het niveau van zelfredzaamheid en de behoefte aan ondersteuning. Vervolgens bewaakt de PB-er met  de bewoner samen de voortgang, stuurt op gewenste resultaten, let op de kwaliteit en zorgt ervoor dat iedereen op een goede manier samenwerkt. De PB-er voert dus in nauwe samenwerking met de bewoner de regie over het begeleidingstraject.

Woonbegeleider

Daarnaast realiseren Woonbegeleiders 24-uurs beschermd wonen waarbij het accent ligt op zowel individuele ondersteuningsvragen als op de leefomgeving per locatie. Op elke locatie hebben bewoners te maken met meerdere Woonbegeleiders. Zij helpen om nog meer grip te krijgen op de ondersteuningsvragen door samen de dialoog aan te gaan over specifieke wensen en behoeften per levensdomein.

Woonportfolio

Om onze ondersteuning methodisch en planmatig in te richten, maken wij gebruik van het Woonportfolio. Het Woonportfolio is een verzameling van methodieken en instrumenten van begeleiders en bewoners om het herstelproces optimaal te ondersteunen. Het helpt de bewoners en de begeleiding om ondersteuningsvragen op de verschillende levensdomeinen gestructureerd aan te pakken. Naast het persoonlijke gesprek gebruiken begeleiders de “gereedschappen” om samen met de bewoner en belangrijke anderen zoals familie, ondersteuningsvragen te verduidelijken, doelen vast te stellen, acties uit te voeren en te evalueren. De belangrijkste instrumenten zijn: het begeleidingsgesprek, de PDP methode ( Personal Driven Planning), de Zelfredzaamheidmatrix, de Checklists per levensdomein, E-herstel, en de WRAP/IPS. Met behulp van deze middelen wordt gestimuleerd om gebruik te maken van eigen mogelijkheden en talenten, sociaalmaatschappelijke rollen en sociale contacten.

E-herstel

Binnen Woonzorgnet is het voor bewoners mogelijk om tijd, plaats en persoon onafhankelijk te werken aan herstel. Het doel van E-herstel is het bevorderen van het herstelproces van bewoners door het gebruik van digitale technologie. Bewoners kunnen in hun eigen tijd en op hun eigen plek onafhankelijk van begeleiding, werken aan herstel en ervaren dit als een prettige toevoeging aan de reguliere ondersteuningsmogelijkheden. Je kan hierbij denken aan informatie, filmpjes, dagboeken, uitleg en oefeningen op de gebieden waarop mensen zich willen verbeteren. Daarnaast zal door het gebruik de eigen rol van de bewoner versterkt worden. Tegelijkertijd zal ook de rol van de begeleiding versterkt worden waardoor de kwaliteit van het begeleidingscontact toeneemt, een efficiëntere inzet mogelijk wordt en de resultaten van de ondersteuning toenemen.

Ervaringsdeskundigheid

Woonzorgnet maakt ook gebruik van de ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij kunnen als geen ander aansluiten bij de belevingswereld van de bewoner. In veel gevallen hebben zij namelijk hetzelfde of iets vergelijkbaars meegemaakt. Ervaringsdeskundigen zijn medewerkers met cliëntervaring of bewoners die opgeleid zijn om hun eigen ervaringen methodisch in te zetten ten behoeve van het herstel van bewoners. Samen met begeleiders realiseren zij de herstel ondersteunende dienstverlening met als doelstelling dat iedere bewoner zelf in de lead is en invulling kan geven aan het eigen herstelproces.  Ervaringsdeskundigen hebben persoonlijk contact met bewoners en brengen specifieke activiteiten onder de aandacht zoals bijeenkomsten of trainingen gericht op herstel en het werken met eigen ervaringen.

Laatst bijgewerkt: 16-12-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   02A03 Reguliere begeleiding volwassenen

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   02A03 Reguliere begeleiding volwassenen
Vestigingen   Achter de Bank 20, 6511PB Nijmegen
Leefgebied Huishouden, Sociale contacten, Geld, Meedoen in de samenleving en Psychische gezondheid
Plaats
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar)
Psychische klachten Verslaving, Depressie, Paniekaanvallen, ADHD, Angst, Autisme (spectrumstoornis), Psychose, Schizofrenie en Gedragsproblematiek
Locatie ondersteuning
Verblijf bij de zorgaanbieder
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Nijmegen (Achter de Bank)
Achter de Bank 20
6511PB Nijmegen
0248455878
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving