Bekijk 26 diensten

 • Onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie

  Onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie

   Met verwijzing 

  Sommige kinderen hebben wat extra hulp nodig tijdens hun schoolperiode. Opdidakt doet onderzoek naar leerproblemen zoals ernstige enkelvoudige dyslexie. Daarnaast bieden we individuele begeleiding aan kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie.

  Opdidakt B.V.
  Productcode
  45A74 Dyslexie
 • Diagnostiek bij kinderen naar begaafdheid, leer of gedragsproblemen

  Diagnostiek bij kinderen naar begaafdheid, leer of gedragsproblemen

   Met verwijzing 

  Bij de Orthopedagogenpratijk kunt u terecht voor onderzoek naar leer- en gedragsproblemen en tevens begaafheidsonderzoek. Te denken valt aan oa: dyslexie-onderzoek, begaafheidsonderzoek, onderzoek naar ADHD etc.

   

   

   

  De Orthopedagogenpraktijk maatschap
  Productcode
  54001 Behandeling basis jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)
 • Beter Leren

  Beter Leren

   Met verwijzing 

  Ruim 10 % van de kinderen op school heeft moeite met lezen, spellen en schrijven of rekenen. Het kan zijn dat er sprake is van dyslexie of dyscalculie, maar dat hoeft niet. Er kunnen ook heel andere redenen spelen waarom het leren niet lukt. Misschien voelt een kind zich niet gezien, weet het zich geen raad met al die leerstof of is de intrinsieke motivatie ver te zoeken. Of misschien past de manier van lesgeven wel helemaal niet bij een kind of is er aangepast onderwijs nodig. Er zijn oorzaken genoeg te bedenken waarom het leren niet lukt. Berkel-B helpt om de oorzaak van het leerprobleem te duiden en biedt een oplossing. Dat doen we op verschillende manieren en in alle fases van onderwijs. Van basisschool tot universiteit. Meestal starten we met een onderzoek dat het startniveau bepaalt, bijvoorbeeld een IQ-onderzoek. Omdat iedereen anders is, is het vervolgtraject voor iedereen uniek. Zowel individueel als in groepsvorm.

  Berkel-B
  Productcode
  45A74 Dyslexie
 • Dyslexie onderzoek en behandeling

  Dyslexie onderzoek en behandeling

   Met verwijzing 

  Het RID - taal en rekenen, is specialist in onderzoek naar en behandeling van dyslexie en dyscalculie. Met ruim 30 jaar ervaring, een NKD Keurmerk Dyslexie en wetenschappelijk aangetoonde behandelresultaten, is het RID een van de grootste gerenommeerde zorgaanbieders.

  Naast dyslexie- en dyscalculiezorg biedt het RID meerdere ondersteuningsvormen voor het onderwijs. Behalve de ontwikkeling van serious games die ingezet kunnen worden in de klas, heeft het RID eveneens een RT aanbod voor scholen op het gebied van technisch- en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarnaast biedt de RID Academie professionalisering aan het onderwijs. Het RID draagt zo bij aan een doorgaande lijn in de taal- en rekenontwikkeling van kinderen.

  De organisatie heeft 13 hoofdlocaties en een groot aantal behandellocaties, verspreid over Nederland en altijd dichtbij of in uw gemeente. Op de website vindt u per locatie de contactgegevens en meer (actuele) informatie. Tevens kunt u uw kind hier aanmelden voor een onderzoek, behandeling of cursus en vindt u hier meer informatie over vergoedingen en kosten.

  Vind een locatie bij u in de buurt via: www/rid.nl/locaties

  Regionaal Instituut voor Dyslexie
  Productcode
  45A74 Dyslexie
 • Psychologisch onderzoek

  Psychologisch onderzoek

   Met verwijzing 

  psychologisch onderzoek naar verstandelijk functioneren

  psychologisch onderzoek naar emotioneel en sociaal functioneren

  psychologisch onderzoek naar opvoedingssituatie

  uitgebreid advies voor ouders 

  contact met school

  kortdurende behandeling jeugd-ggz

  observatie en diagnostiek bij 4- en 5 jarigen

  Optima psychologische praktijk
  Productcode
  54001 Behandeling basis jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)
 • Behandeling jeugd-ggz basis

  Behandeling jeugd-ggz basis

   Met verwijzing 

  kortdurende behandeling jeugd-ggz: ik heb een contract in het kader van de Jeugdwet met de gemeente (regio) Nijmegen.

  Alle voorkomende sociale en emotionele of gedragsproblemen kunnen in de praktijk worden begeleid en behandeld, met oog voor de opvoedingscontext en het functioneren op school.

   

  Optima psychologische praktijk
  Productcode
  54001 Behandeling basis jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)
 • Diagnostisch onderzoek en psychologische begeleiding van jeugdigen (6+)

  Diagnostisch onderzoek en psychologische begeleiding van jeugdigen (6+)

   Met verwijzing 

  Jeudigen en volwassenen kunnen bij mij terecht voor uiteenlopende problematiek zoals ADHD, Angst, Autisme, Depressie, Dyscalculie, Dyslexie, Leerproblemen, Studieproblemen.

  Orthopedagogisch Adviesbureau
  Productcode
  54001 Behandeling basis jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)
 • Dyslexie: diagnostiek en behandeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

  Dyslexie: diagnostiek en behandeling Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

   Met verwijzing 

  Leestalent: dyslexie = onze zorg! Leestalent biedt al jarenlang succesvolle, professionele begeleiding aan kinderen in de basisschoolleeftijd van 7 t/m 12 jaar, met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Met behulp van de structuur van de eigen behandelmethode wordt in de behandeling het lezen met spelling gecombineerd, maar de methode biedt tegelijkertijd ook de mogelijkheid om de inhoud van de behandelingen aan te passen aan de individuele leerling. Het team van behandelaars volgt de laatste ontwikkelingen op de voet en beschikt over moderne materialen (bijv. iPad) en over een grote variatie aan methodieken om een functioneel lees- en spellingniveau te bereiken. De behandeling vindt plaats in de buurt van de leerling, bij voorkeur bij de leerling op school.

  Leestalent
  Productcode
  45A74 Dyslexie
 • Dyslexie onderzoek en behandeling

  Dyslexie onderzoek en behandeling

   Met verwijzing 

  Onderzoek en behandelingen van logopedie en dyslexie. Binnen de vergoede regeling bij EED worden de verwijzingen doorgestuurd door de poortwachter binnen de gemeenten. Aanvragen worden ingediend vanuit school via de intern begeleiders. We onderhouden nauwe contacten met scholen en gemeenten. 

  Logopediepraktijk M.H.C. Krebbers
  Productcode
  45A74 Dyslexie
 • EMDR bij trauma.

  EMDR bij trauma.

   Met verwijzing 

  De Orthopedagogenpraktijk biedt de EMDR behandelvorm aan bij kinderen van 1 t/m 18 jaar.

  Onze expertise ligt bij alle vormen van EMDR, zowel enkelvoudig trauma, als gecompliseerd trauma en ook pre-verbaal trauma. 

   

  De Orthopedagogenpraktijk maatschap
  Productcode
  54001 Behandeling basis jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)
 • Dagbesteding Volwassenen

  Dagbesteding Volwassenen

   Met verwijzing 

  's Heeren Loo biedt ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten, al dan niet in groepsverband, aan volwassenen met psychiatrische, verstandelijke, lichamelijke en/of somatische beperkingen. 

  De activiteiten zijn gericht op: het creëren en behouden van dagstructuur; indien mogelijk toeleiding naar arbeidsmatige of (begeleid) werk; ontwikkelen en behouden van fysieke, cognitieve en sociale vaardigheden; het bevorderen en behouden van zelfredzaamheid; het bevorderen van de eigen regie ; verminderen/voorkomen van sociaal isolement; contact, ontwikkeling en/of ontplooiing; ontlasting van mantelzorgers.

  Tijdens de dagbesteding wordt zoveel mogelijk een gezonde leefstijl (gezonde voeding, beweging, etc.) bevorderd.

  's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland
  Productcode
  07A03 Dagbesteding volwassenen
 • Dyslexiebehandelingen

  Dyslexiebehandelingen

   Met verwijzing 

  Door dyslexie is lezen en spellen moeilijker. In het brein van iemand met dyslexie is er iets aan de hand waardoor de informatieverwerking en/of interpretatie van letters en woorden anders verloopt dan normaal. In het dagelijkse leven is dat ontzettend lastig en daarmee is dyslexie echt een handicap. Je ziet het niet maar het is er wel. Er wordt veel onderzoek naar dyslexie en de oorzaken daarvan gedaan. Dat is fijn, want dat betekent dat er steeds meer inzicht komt in wat dyslexie is. De behandelingen worden steeds gerichter en daarmee beter. Al meer dan 25 jaar helpt Berkel-B met succes mensen met dyslexie. Want iedereen wil graag op school of op het werk zo gewoon mogelijk kunnen functioneren.

  Berkel-B
  Productcode
  45A74 Dyslexie
 • Persoonlijke verzorging

  Persoonlijke verzorging

   Met verwijzing 

  Persoonlijke verzorging betekent dat een verzorgende u helpt en ondersteunt met uw dagelijkse persoonlijke verzorging, zoals het opstaan en aan- en uitkleden. Deze handelingen kunnen namelijk voor u moeilijker gaan door bijvoorbeeld een handicap, ziekte of leeftijd. Heeft u persoonlijke verzorging nodig? Dan bent u bij Thuiszorg M.O.C. aan het juiste adres. Dankzij onze persoonlijke verzorging hoeft u niet naar een verzorgingstehuis, waardoor u voor langere tijd in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

  Onze opgeleide en gedreven zorgprofessionals bieden ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Wij werken samen met u en gebruiken daarbij een positieve blik door te kijken naar wat u nog wel kan. Onder onze persoonlijke verzorging valt het stimuleren en activeren van o.a. eten en drinken, naar bed gaan, aan- en uitkleden, helpen met uw steunkousen, hulp bij het scheren en douchen of in bad gaan. Ook valt onder onze persoonlijke verzorging het verzorgen van wonden, toiletgang en het innemen van medicatie. De regie blijft geheel in uw handen. Ook verlichten wij door onze persoonlijke verzorging uw mantelzorgers. 

  Thuiszorg M.O.C.
  Productcode
  03A03 Persoonlijke verzorging volwassenen
 • Specialistische Begeleiding Volwassenen

  Specialistische Begeleiding Volwassenen

   Met verwijzing 

  Wie bieden begeleiding gericht op activering, aanbrengen van dagstructuur, methodisch trainen van vaardigheden en het leren omgaan met medicatie. Dit doen wij voor mensen die als gevolg van psychiatrische en NAH-beperkingen  problemen ondervinden in het zelfstandig functioneren, wonen en participeren. Wij bieden onze begeleiding zowel individueel als in een groep.

  's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland
  Productcode
  02A05 Specialistische begeleiding volwassenen
 • Dagbehandeling

  Dagbehandeling

   Met verwijzing 

  Gerichte inzet van specifieke of specialistische, systeemgerichte pedagogische expertise in een groep en/of thuis, aan de hand van een met de jeugdige en/of verzorgers opgesteld behandelplan. Behandeling wordt ingezet op meerdere leefgebieden, ontwikkelingsdomeinen en omgevingsdomeinen. Er wordt een gevarieerd dagprogramma waarin verschillende situaties worden aangeboden aan jeugdigen om meer zicht te krijgen op ontwikkelingsmogelijkheden van jeugdigen. Ondersteuning sluit aan bij de ontwikkelingsfase van het kind en sluit aan op de ontwikkelingen op meerdere leefgebieden, zoals in de thuissituatie, school en zijn/haar verdere leefwereld. Wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking is het belangrijk dat kinderen ervaringsgericht leren door in groepsverband (leren van elkaar) en onder begeleiding de dag door te brengen. Methodiek is evidence based en gericht op het systeem. Er vindt altijd effectmeting plaats. Dagbehandeling wordt ingezet vanuit een methodische en gestructureerde setting/omgeving. Dagbehandeling kan plaatsvinden op locatie, buiten of na schooltijd, in een geïntegreerd aanbod samen met onderwijs of eventueel in combinatie met kinderopvang Veiligheid wordt van begin tot einde systematisch gemonitord en meegenomen in de behandeling. Er vindt altijd een veiligheidscheck (risico-inschatting veiligheid) plaats en zo nodig wordt er een veiligheidsplan opgezet en uitgevoerd. Waar nodig vindt casemanagement plaats met andere partijen

  Stichting Leren Interactie Zorg
  Productcode
  41A03 Dagbehandeling jeugd (intersectoraal) inclusief vervoer