Bekijk 7 diensten

 • Diagnostisch onderzoek en psychologische begeleiding van jeugdigen (6+)

  Diagnostisch onderzoek en psychologische begeleiding van jeugdigen (6+)

   Met verwijzing 

  Jeudigen en volwassenen kunnen bij mij terecht voor uiteenlopende problematiek zoals ADHD, Angst, Autisme, Depressie, Dyscalculie, Dyslexie, Leerproblemen, Studieproblemen.

  Orthopedagogisch Adviesbureau
  Productcode
  54001 Behandeling basis jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)
 • Vaktherapie met spel en drama

  Vaktherapie met spel en drama

   Met verwijzing 

  Vaktherapie is een verzamelnaam voor diverse werkvormen om je als cliënt vooral te laten doen en ervaren. Door te doen en ervaren komt de onderliggende problematiek naar voren. Door te handelen krijg je ervaringen die een positief effect hebben op de problematiek. Je krijgt inzichten en nieuwe vaardigheden. Vaardigheden op lichamelijk, emotioneel, sociaal of cognitief gebied. Mijn specialisme ligt in speltherapie (voor de kleintjes) en dramatherapie (voor de groteren). Ik ben ook opgeleid in gezins- creatieve therapie. Dit is al doende met het hele gezin werken aan gedragsveranderingen in het hier en nu door beeldende opdrachten die specifiek horen bij jullie als gezin en interacties. Deze vorm van therapie vindt plaats met twee vaktherapeuten.

  Therapiepraktijk Andersomgaan
  Productcode
  45A53 Vaktherapie
 • Casemanagement

  Casemanagement

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren en volwassenen met of zonder een migratieachtergrond die specialistische begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Wanneer het voor een cliënt niet mogelijk is om eigen regie te voeren kan deze gebruik maken van een casemanager van Avant Care. De casemanager heeft als taak de aanspreekpunt te zijn binnen het systeem, het maken van een plan van aanpak en het mogelijk maken in het uitvoeren hiervan. Dit betekent met regelmaat proactief nagaan of taken uitgevoerd worden en afspraken nagekomen worden. Daarnaast zal een casemanager nauw samenwerken met het wijkteam, regieteam of het veiligheidshuis.

  Avant Care
  Productcode
  02A21 Casemanagement volwassenen
 • Reguliere ondersteuning groep

  Reguliere ondersteuning groep

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren met of zonder een migratieachtergrond die begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Bij reguliere ondersteuning groep maken we gebruik van kennis en inzichten van cliënten zodat ze in samenspraak met elkaar kunnen leren. Je kunt denken aan vaardigheden op het gebied van financiën, seksuele voorlichting of het gebruik van social media.

  Avant Care
  Productcode
  02A17 Reguliere begeleiding in een groep volwassenen
 • Specialistische ondersteuning groep

  Specialistische ondersteuning groep

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren met of zonder een migratieachtergrond die begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Bij specialistische ondersteuning groep maken we gebruik van kennis en inzichten van professionals om op deze manier de methodisch vaardigheden aan te leren aan cliënten. Je kunt denken aan ziekte inzicht, rouwverwerking of zingeving.

  Avant Care
  Productcode
  02A20 Specialistische begeleiding in een groep volwassenen
 • (Intensieve) Specialistische Ambulante Ondersteuning

  (Intensieve) Specialistische Ambulante Ondersteuning

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren en volwassenen met of zonder een migratieachtergrond die specialistische begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Bij specialistische begeleiding maken we (waar dit een mogelijkheid is) in samenwerking met de cliënt en zijn/haar systeem een ondersteuningsplan.  Dit plan richt zich op het stabiliseren van een complexe en/of instabiele gezin/cliëntsituatie. Specialistische begeleiding richt zich daarnaast op het vergroten van een (beperkt) ziekte inzicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het op een methodische wijze oefenen van vaardigheden, het ondersteunen van praktische bezigheden, het ondersteunen van mantelzorg of het activeren naar werk/opleiding of zelfstandigheid. Bij specialistische begeleiding streven we op korte termijn naar verbetering ten aanzien van de veranderingsbereidheid van de cliënt.

  Avant Care
  Productcode
  02A05 Specialistische begeleiding volwassenen
 • (Intensieve) Reguliere Ambulante Ondersteuning

  (Intensieve) Reguliere Ambulante Ondersteuning

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren en volwassenen met of zonder een migratieachtergrond die begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Bij reguliere ondersteuning maken we in samenwerking met de cliënt en zijn/haar systeem een ondersteuningsplan.  Dit plan is er op gericht dat cliënten een grotere mate van zelfredzaamheid krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het oefenen van vaardigheden, het ondersteunen van praktische bezigheden, het ondersteunen van mantelzorg of het activeren naar werk/opleiding of zelfstandigheid.

  Avant Care
  Productcode
  02A03 Reguliere begeleiding volwassenen