(Intensieve) Ambulante gezinsbegeleiding
Bureau Backpackerz
  Met verwijzing 
Productcode:
45A05

(Intensieve) Ambulante gezinsbegeleiding

Bij (intensieve) Ambulante gezinsbegeleiding van Bureau Backpackerz wordt er gewerkt met het hele gezin. De wensen van de gezinsleden worden in kaart gebracht en samen worden er mogelijkheden en kansen onderzocht om tot een prettiger leefklimaat te komen. De ambulant gezinsbegeleider is intensief opgeleid rondom Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de uiteenlopende vragen van gezinnen. De Ambulant begeleider komt in principe thuis bij het gezin, maar indien gewenst kunnen de afspraken ook in de praktijkruimte plaatsvinden aan de Oranjesingel.

Het traject bestaat uit verschillende fases. Tijdens de intakefase wordt er kennisgemaakt met de gezinsbegeleider en wordt er gewerkt aan een prettige vertrouwensrelatie, die nodig is om samen stappen te kunnen maken. Er wordt in kaart gebracht wat de wensen zijn en stilgestaan bij wat al goed gaat. Op die manier worden er doelen opgesteld waar een ieder zich in kan vinden.

Tijdens de veranderingsfase wordt er gewerkt aan de doelen die in de intakefase zijn geformuleerd. Er worden passende tools ingezet en de ' backpack' van een ieder wordt gevuld met vaardigheden die helpend zijn om de gewenste doelen te behalen. Gedurende deze fase wordt er geregeld stilgestaan bij wat werkt en lukt. De vaardigheden en kwaliteiten van een ieder worden uitgelicht en verder gestimuleerd, om verdere groei te stimuleren. 

In de evaluatie fase wordt er expliciet stilgestaan bij de geformuleerde doelen. 'Wat heeft een ieder ervaren, wat gaat er goed en welke doelen blijven er nog staan?' 'Wat is nodig om deze te behalen en worden deze doelen door iedereen als belangrijk ervaren?.'
De doelen worden eventuee bijgesteld op de nieuwe situatie en er ontstaat eventueel een nieuwe veranderingsfase.

In de afbouwfase wordt rustig naar een afsluiting gewerkt. De nadruk wordt gelegd op het vasthouden van de geleerde vaardigheden en het zelfstandig vinden van oplossingen wanneer de situatie soms nog lastig is. 
 

Laatst bijgewerkt: 16-12-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A05 Specialistische begeleiding jeugd

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   45A05 Specialistische begeleiding jeugd
Vestigingen   Oranjesingel 28, 6511NV Nijmegen
Leefgebied Opvoeden en/of onderwijs en Psychische gezondheid
Plaats Nijmegen, Wijchen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Mook en Middelaar
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Jongvolwassenen (18 tot 23 jaar)
Psychische klachten Stress, Depressie, ADD, ADHD, Angst, Hooggevoeligheid, Autisme (spectrumstoornis), Gedragsproblematiek en Hechtingsproblematiek
Locatie ondersteuning
Verblijf bij de zorgaanbieder
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Nijmegen (Oranjesingel)
Oranjesingel 28
6511NV Nijmegen
024-7503575
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving