Bekijk 22 diensten

 • Poetszorg, poetsen met een praatje

  Huishoudelijke ondersteuning

   Met verwijzing 
  Poetszorg is een familiebedrijf gespecialiseerd in huishoudelijke ondersteuning. We houden het graag zo simpel mogelijk. Onze kracht zit in ons ‘geheime...
 • OBG

  Huishoudelijke hulp zwaar

   Met verwijzing 
  Wat is huishoudelijke hulp? OBG biedt verschillende vormen van huishoudelijke hulp. We maken bijvoorbeeld uw huis of appartement schoon, wassen en strijken uw kleding of doen...
 • Stichting Leren Interactie Zorg

  Reguliere begeleiding in een groep

   Met verwijzing 
  In onze BSO+ groep bieden we reguliere begeleiding aan kinderen in een combinatie met reguliere bso. Kinderen die naar het SO gaan kunnen na schooltijd terecht in onze BSO+ groep....
 • Buurtdiensten

  Huishoudelijke ondersteuning

   Met verwijzing 
  Buurtdiensten verleent huishoudelijke ondersteuning bij verwijzing vanuit WMO en WLZ. We kijken naar de mogelijkheden die een client nog heeft om samen met ons het huishouden te...
 • Stichting Leren Interactie Zorg

  Verzorging en begeleiding jeugd

   Met verwijzing 
  Verzorging en begeleiding wordt ambulant aangeboden op school en/of kinderopvang en/of thuissituatie We bieden ondersteuning voor het hele gezin waar nodig..
 • Stichting Leren Interactie Zorg

  Dagbehandeling

   Met verwijzing 
  Gerichte inzet van specifieke of specialistische, systeemgerichte pedagogische expertise in een groep en/of thuis, aan de hand van een met de jeugdige en/of verzorgers opgesteld...
 • Zorgboerderij Henricus Hoeve

  Casemanagement volwassenen

   Met verwijzing 
  Een casemanger verzorgt persoonlijke begeleiding bij dementie. De casemanager is een vast en vertrouwd gezicht voor de cliënt en familie, herkent weerstand of hulpweigering....
 • Compleet Mensenwerk BV

  Ambulante begeleiding individueel specialistisch

   Met verwijzing 
  Wat is het? Ambulante begeleiding betekent dat een persoonlijk begeleider bij u thuis, of op een andere gewenste plek, langs komt om samen met u te werken aan de door u...
 • Stichting Leren Interactie Zorg

  Specialistische Begeleiding

   Met verwijzing 
  Begeleiding gericht op: - Activering en aanbrengen dagstructuur; - Methodisch trainen van vaardigheden en leren omgaan met medicatie. Voorwaarde is dat altijd systeemgericht wordt...
 • Compleet Mensenwerk BV

  Casemanagement volwassenen

   Met verwijzing 
  Wat is het? Kenmerkend voor casemanagement is dat een hulpverlener aan een client wordt gekoppeld om op alle levensterreinen zorg te bieden of deze zorg voor hem of haar...
 • DeniseZorg BV, KinderZorg Bijzonder

  Casemanagement Jeugd in samenhang met logeren.

   Met verwijzing 
  Ondersteuning vanuit SKJ geregistreerde jeugdhulpverleners en Orthopedagoog (WO gedragswetenschaper).
 • Zorgboerderij Henricus Hoeve

  Vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf

   Met verwijzing 
  Het vervoer van de zorgboerderij wordt verzorgd van thuislocatie naar de zorgboerderij. Dit ten behoeve voor het krijgen van dagbesteding als individu in groepsverband.
 • Buurtdiensten

  Huishoudelijke ondersteuning

   Met verwijzing 
  Buurtdiensten verleent huishoudelijke ondersteuning bij verwijzing vanuit WMO en WLZ. We kijken naar de mogelijkheden die een client nog heeft om samen met ons het huishouden te...
 • Stichting Leren Interactie Zorg

  Dagbesteding

   Met verwijzing 
  Kinderen die naar het SO gaan kunnen na schooltijd en in de schoolvakanties terecht in onze BSO+ groep in Lent. Deze groep is gecombineerd met een regulier BSO groep van KION. de...
 • Thuiszorg M.O.C.

  Persoonlijke verzorging

   Met verwijzing 
  Persoonlijke verzorging betekent dat een verzorgende u helpt en ondersteunt met uw dagelijkse persoonlijke verzorging, zoals het opstaan en aan- en uitkleden. Deze handelingen...