Bekijk 11 diensten

 • Verzorging

  Verzorging

   Met verwijzing 
  U kunt in een situatie terechtkomen dat u niet meer voor uzelf kunt zorgen. Voor sommigen is dit van korte duur, voor anderen helaas wat langer. In beide gevallen kunnen wij u helpen met uw verzorging. Er komt bij u een verzorgende langs die u bijvoorbeeld helpt met douchen, aan- en uitkleden of met het aantrekken van de steunkousen. Tevens kunnen zij u ondersteunen bij het innemen van uw medicatie, wanneer dit allemaal wat onoverzichtelijk voor u wordt.
  Thuiszorg INIS
  Productcode
  03A03 Persoonlijke verzorging volwassenen
 • Persoonlijke verzorging

  Persoonlijke verzorging

   Met verwijzing 

  Persoonlijke verzorging betekent dat een verzorgende u helpt en ondersteunt met uw dagelijkse persoonlijke verzorging, zoals het opstaan en aan- en uitkleden. Deze handelingen kunnen namelijk voor u moeilijker gaan door bijvoorbeeld een handicap, ziekte of leeftijd. Heeft u persoonlijke verzorging nodig? Dan bent u bij Thuiszorg M.O.C. aan het juiste adres. Dankzij onze persoonlijke verzorging hoeft u niet naar een verzorgingstehuis, waardoor u voor langere tijd in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

  Onze opgeleide en gedreven zorgprofessionals bieden ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Wij werken samen met u en gebruiken daarbij een positieve blik door te kijken naar wat u nog wel kan. Onder onze persoonlijke verzorging valt het stimuleren en activeren van o.a. eten en drinken, naar bed gaan, aan- en uitkleden, helpen met uw steunkousen, hulp bij het scheren en douchen of in bad gaan. Ook valt onder onze persoonlijke verzorging het verzorgen van wonden, toiletgang en het innemen van medicatie. De regie blijft geheel in uw handen. Ook verlichten wij door onze persoonlijke verzorging uw mantelzorgers. 

  Thuiszorg M.O.C.
  Productcode
  03A03 Persoonlijke verzorging volwassenen
 • Huishoudelijke hulp

  Huishoudelijke hulp

   Met verwijzing 

  Huishouden vergt aandacht en kennis. Als het huishouden tijdelijk of langdurig te zwaar voor u wordt, springen wij in. Uw vaste huishoudelijke hulp zorgt ervoor dat uw huis schoon en opgeruimd blijft. Wij bieden hulp naar wens zoals bijvoorbeeld stofzuigen, dweilen en boodschappen doen, maar ook met zware taken zoals het schoonmaken van uw koelkast, het zemen van de ramen of het verschonen van uw bed. Alle geleverde hulp gaat in goed overleg met onze medewerkers en zij zullen u altijd vragen wat voor u belangrijk is.

  Thuiszorg INIS
  Productcode
  03A03 Persoonlijke verzorging volwassenen
 • Verpleging

  Verpleging

   Met verwijzing 
  Onze professionele verpleegkundigen verplegen u thuis. Zij verrichten alle verpleegkundige handelingen die u nodig heeft. Zij verzorgen uw wonden, dienen medicijnen toe of geven injecties. Ook zijn zij in staat om katheters te verzorgen, blaas te spoelen, stoma's te verzorgen en alles wat u nog meer kunt bedenken bij verpleging. Door onze medewerkers op regelmatige basis bij te scholen, zijn zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen vanuit de medische wereld.
  Thuiszorg INIS
  Productcode
  03A03 Persoonlijke verzorging volwassenen
 • Persoonlijke verzorging

  Persoonlijke verzorging

   Met verwijzing 

  Indien je als cliënt hier behoeftes en doelen hebt geformuleerd in je zorgplan, zal Cholly met jou afspraken maken. Vanzelfsprekend zullen de begeleiders dan hier ook actief in zijn en voortgang en realisatie doelen in deze met jou bespreken. Het thema persoonlijke verzorging is onderdeel van de Zelfredzaamheidsmatrix en daarom aandachtspunt in evaluatie en advies.

  CHOLLY
  Productcode
  03A03 Persoonlijke verzorging volwassenen
 • Casemanagement Jeugd

  Casemanagement Jeugd

   Met verwijzing 

  DITcoaching is er om casemanagement op te pakken binnen de Jeugdwet.
  Door de ervaring binnen jeugdcasussen kan DITcoaching vanuit verschillende disciplines meedenken binnen trajecten om de ontwikkeling van jongeren te stimuleren.

  D.m.v. Socratisch coachen gedragsveranmderingen herkennen en waar mogelijk veranderen.

   

  DITcoaching
  Productcode
  45A55 Casemanagement Jeugd
 • Begeleiding op School

  Begeleiding op School

   Met verwijzing 

  Wij helpen kinderen op peuterspeelzalen, kinderdagopvang, basisscholen (zowel regulier als speciaal onderwijs) en in het voortgezet onderwijs. Deze kinderen hebben net wat meer ondersteuning nodig qua gedrag en/of zorg dan de school/kinderopvang zelf kan bieden.

  's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland
  Productcode
  40A04 Verzorging en begeleiding jeugd
 • Persoonlijke verzorging

  Persoonlijke verzorging

   Met verwijzing 

  Voorafgaand vindt er een gesprek plaats tussen de zorgvrager en de wijkverpleegkundige (thuiszorg). Op basis van deze infomele en medische gegevens wordt uw zorgplan opgesteld. U wordt per individu benaderd, zodat er vraaggericht gewerkt wordt en tegemoetkomt aan uw behoeften, wensen en/of noden. Onder de persoonlijke verzorging kunt u bijv. denken aan ondersteuning bij het douchen en aan- uitkleden.

  Thuiszorg ELELE
  Productcode
  03A03 Persoonlijke verzorging volwassenen
 • Casemanagement

  Casemanagement

   Met verwijzing 

  Cholly heeft contract voor de periode 2018- 2022 met Regio Rijk van NIjmegen  t.a.v.d percelen A, B en C (reguliere en specialistische begeleiding zowel individueel als groep plus dagbesteding).

  Cholly is eveneens als leverancier voor Wijchen gecontracteerd t.b.v de percelen A,B en C (reguliere en specialistische begeleiding zowel individueel als groep plus dagbesteding).

  Dat betekent dat Cholly gevraagd  en ingezet kan worden  t.b.v. casemenagement  bij cliënt.

   

  CHOLLY
  Productcode
  02A21 Casemanagement volwassenen
 • Verzorging en begeleiding jeugd

  Verzorging en begeleiding jeugd

   Met verwijzing 

  Verzorging en begeleiding wordt ambulant aangeboden op school en/of kinderopvang en/of thuissituatie We bieden ondersteuning voor het hele gezin waar nodig..

  Stichting Leren Interactie Zorg
  Productcode
  40A04 Verzorging en begeleiding jeugd
 • Persoonlijke Verzorging

  Persoonlijke Verzorging

   Met verwijzing 

  Wanneer wij persoonlijke verzorging leveren nemen wij de zelfzorg over van een cliënt met verstandelijke, psychiatrische, zintuiglijke of NAH- beperkingen waarbij lijfgebonden zorg noodzakelijk is, en waarbij geen sprake is van een ondersteuningsbehoefte vanuit geneeskundige zorg of een verhoogd risico daarop.

  's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland
  Productcode
  03A03 Persoonlijke verzorging volwassenen