Bekijk 4 diensten

 • Casemanagement

  Casemanagement

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren en volwassenen met of zonder een migratieachtergrond die specialistische begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Wanneer het voor een cliënt niet mogelijk is om eigen regie te voeren kan deze gebruik maken van een casemanager van Avant Care. De casemanager heeft als taak de aanspreekpunt te zijn binnen het systeem, het maken van een plan van aanpak en het mogelijk maken in het uitvoeren hiervan. Dit betekent met regelmaat proactief nagaan of taken uitgevoerd worden en afspraken nagekomen worden. Daarnaast zal een casemanager nauw samenwerken met het wijkteam, regieteam of het veiligheidshuis.

  Avant Care
  Productcode
  02A21 Casemanagement volwassenen
 • Specialistische ondersteuning groep

  Specialistische ondersteuning groep

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren met of zonder een migratieachtergrond die begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Bij specialistische ondersteuning groep maken we gebruik van kennis en inzichten van professionals om op deze manier de methodisch vaardigheden aan te leren aan cliënten. Je kunt denken aan ziekte inzicht, rouwverwerking of zingeving.

  Avant Care
  Productcode
  02A20 Specialistische begeleiding in een groep volwassenen
 • (Intensieve) Specialistische Ambulante Ondersteuning

  (Intensieve) Specialistische Ambulante Ondersteuning

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren en volwassenen met of zonder een migratieachtergrond die specialistische begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Bij specialistische begeleiding maken we (waar dit een mogelijkheid is) in samenwerking met de cliënt en zijn/haar systeem een ondersteuningsplan.  Dit plan richt zich op het stabiliseren van een complexe en/of instabiele gezin/cliëntsituatie. Specialistische begeleiding richt zich daarnaast op het vergroten van een (beperkt) ziekte inzicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het op een methodische wijze oefenen van vaardigheden, het ondersteunen van praktische bezigheden, het ondersteunen van mantelzorg of het activeren naar werk/opleiding of zelfstandigheid. Bij specialistische begeleiding streven we op korte termijn naar verbetering ten aanzien van de veranderingsbereidheid van de cliënt.

  Avant Care
  Productcode
  02A05 Specialistische begeleiding volwassenen
 • (Intensieve) Reguliere Ambulante Ondersteuning

  (Intensieve) Reguliere Ambulante Ondersteuning

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren en volwassenen met of zonder een migratieachtergrond die begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Bij reguliere ondersteuning maken we in samenwerking met de cliënt en zijn/haar systeem een ondersteuningsplan.  Dit plan is er op gericht dat cliënten een grotere mate van zelfredzaamheid krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het oefenen van vaardigheden, het ondersteunen van praktische bezigheden, het ondersteunen van mantelzorg of het activeren naar werk/opleiding of zelfstandigheid.

  Avant Care
  Productcode
  02A03 Reguliere begeleiding volwassenen