Bekijk 163 diensten

 • Danstherapie Praktijk De Fruitcentrale

  Dans- en Bewegingstherapie

    Met verwijzing 
  Individuele begeleiding voor mensen die willen werken aan lichaamsgevoel, beweging, en/of dansvormgeving bij lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke oorzaak is...
 • Indigo Gelderland BV

  Behandeling bij psychische klachten

    Met verwijzing 
  Voordat u bij Indigo terecht kunt, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of het wijkteam. Maak daarom eerst een afspraak met uw huisarts of het wijkteam. Bij psychische...
 • Psychologenpraktijk Marco de Vries

  Behandeling EMDR

    Met verwijzing 
  De praktijk biedt psychologische hulp aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar en hun ouders. Deze hulp kan bestaan uit psychologisch onderzoek en...
 • GrandCare

  Reguliere begeleiding gezinsondersteuning / thuisbegeleiding JW

    Met verwijzing 
  De reguliere ambulante begeleiding (JW) helpt bij het verminderen, oplossen van meervoudige en enkelvoudige problematiek. U kunt gebruik maken van onze thuisbegeleiding of...
 • CHOLLY

  Specialistische begeleiding individueel volwassenen

    Met verwijzing 
  1.Wannneer kies je voor Cholly en waarom: Als je iemand nodig hebt die jou helpt meer zicht te krijgen op wat jij kunt, wat jij wilt en wat jij zou kunnen ontwikkelen. Iemand...
 • Leger des Heils W&G Gelderland

  Domus Beschermde Woonvorm voor verslaafde mensen

    Met verwijzing 
  Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste...
 • Psychologenpraktijk Marco de Vries

  Psychologische hulpverlening

    Met verwijzing 
  De praktijk biedt psychologische hulp aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar en hun ouders. Deze hulp kan bestaan uit psychologisch onderzoek en...
 • GrandCare

  Kortdurend Verblijf JW

    Met verwijzing 
  GrandCare Verblijf is er voor mensen vanaf 13 jaar voor wie het wenselijk of noodzakelijk is tijdelijk elders te verblijven. Dit kan om uiteenlopende redenen. Soms voor een paar...
 • Stichting Kind aan Huis (Dushihuis)

  Persoonlijke begeleiding en groepsbegeleiding

    Met verwijzing 
  Binnen Dushihuis gaat men uit van de talenten en de mogelijkheden van het kind en niet in de eerste plaats van zijn of haar problemen of beperkingen. Het kind staat centraal, niet...
 • Stichting de Driestroom

  Individuele begeleiding jeugdige

    Met verwijzing 
  Driestroom biedt individuele begeleiding aan gericht op: - activering en aanbrengen dagstructuur - stabiliseren of handhaven van de situatie - inslijpen/ toepassen/ oefenen en...
 • VOF KrekelAutismeCoaching

  Autismebegeleiding jeugd

    Met verwijzing 
  Autismebegeleiding jeugd bestaat uit levensloopbegeleiding en is gericht op normaal tot hoogbegaafde jeugd en jongeren met een conditie in het autismespectrum. 
 • GrandCare

  Kortdurend verblijf WMO

    Met verwijzing 
  Het Verblijf van GrandCare is er voor clienten van 13 tot 100 jaar voor wie het wenselijk of noodzakelijk is kortdurend op een andere plek te verblijven. GrandCare...
 • Optima psychologische praktijk

  Behandeling jeugd-ggz basis

    Met verwijzing 
  kortdurende behandeling jeugd-ggz: ik heb een contract in het kader van de Jeugdwet met de gemeente (regio) Nijmegen. Alle voorkomende sociale en emotionele of gedragsproblemen...
 • Psychologenpraktijk Roosen

  Psychologische behandeling

    Met verwijzing 
  Psychologische behandeling in max 12 sessies gericht op samen opgestelde doelen. Afhankelijk van de klachten en voorgeschiedenis wordt er een behandelplan opgesteld, afgestemd op...
 • Humanitas DMH Homerun

  Homerun traject

    Met verwijzing 
  Bij het Homerun traject gaan we samen aan de slag om in vier fases jouw doelen te behalen. Zodat je na het behalen van jouw doelen weer zo zelfstandig mogelijk verder...