Reguliere begeleiding gezinsondersteuning / thuisbegeleiding JW
GrandCare
  Met verwijzing 
Productcode:
45A04

Reguliere begeleiding gezinsondersteuning / thuisbegeleiding JW

De reguliere ambulante begeleiding (JW) helpt bij het verminderen, oplossen van meervoudige en enkelvoudige problematiek. U kunt gebruik maken van onze thuisbegeleiding of gezinsondersteuning.

Gezinsondersteuning: Soms is extra ondersteuning nodig i.v.m. ziekte, zorgsignalen, overbelasting of verstandelijke beperking bij ouders. Een (gezins)ondersteuner biedt ondersteuning op een heel praktische wijze in een gezin. Vaak is een (gezins)ondersteuner meerdere keren per week, meerdere uren per dag in het gezin aanwezig. Ook in het weekend of avond als dat nodig is. 

Thuisbegeleiding: De thuisbegeleiding van GrandCare helpt bij het verminderen of oplossen van sociale, opvoedkundige of psychische problemen. De thuisbegeleider is er voor mensen met enkelvoudige én mensen met meervoudige complexe problematiek.

 

Gezinsondersteuning: Het doel van de (gezins)ondersteuning is om in samenwerking met de opdrachtgever, thuisbegeleider en het gezin een veilig en prettig leefklimaat te cree?ren en te behouden. (Gezins)ondersteuning staat voor (gezins)gerichte benadering in de thuissituatie waar de ontwikkeling van de jeugdige in een zo optimaal mogelijke omgeving centraal staat. U kunt bijvoorbeeld denken aan;
 

 • Behouden van structuur en regelmaat.
 • Het creeren van een stabiele en positieve opvoedingsomgeving.
 • Het vasthouden van nieuw geleerde vaardigheden.
 • Het aanleren van basisopvoedingsvaardigheden.
 • Ontlasten van ouders/verzorgers.
 • Signalerende functie.

Praktische voorbeelden

 • Wassen en aankleden kinderen.
 • Naar school brengen van kinderen.
 • Sociale activiteit met kinderen.
 • Bereiden van de maaltijd.
 • Licht huishoudelijk werk.

  Thuisbegeleiding

  De leef- en/of woonsituatie stabiliseren

  Structuur aanbrengen in dag- en weekritme

  Omgangsbegeleiding bieden

  De opvoedingsmogelijkheden versterken

  Praktische vragen rondom geldbesteding beantwoorden

  Contact met maatschappelijke instanties verzorgen

  Toezicht houden op zelfzorg en hygiëne

  Vervuiling, verwaarlozing en een sociaal isolement voorkomen

  Emotionele en psycho-sociale ondersteuning bieden

  Het sociaal netwerk (SNS) versterken

Laatst bijgewerkt: 16-12-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45A04 Reguliere begeleiding jeugd

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   45A04 Reguliere begeleiding jeugd
Vestigingen   Scherpenkampweg 21, 6545AK Nijmegen
Leefgebied Opvoeden en/of onderwijs en Psychische gezondheid
Plaats Nijmegen, Wijchen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Mook en Middelaar
Leeftijd Volwassenen (18 t/m 66 jaar), Ouderen (ouder dan 66 jaar) en Jongvolwassenen (18 tot 23 jaar)
Psychische klachten Stress, Trauma, Verslaving, Burn-out, Depressie, Paniekaanvallen, Posttraumatische stressstoornis, Rouw, Angst, Autisme (spectrumstoornis), Niet aangeboren hersenletsel, Dementie, Psychose, Psychosomatische klachten, Schizofrenie, Gedragsproblematiek en Hechtingsproblematiek
Locatie ondersteuning Verblijf bij de zorgaanbieder
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Nijmegen (Scherpenkampweg)
Scherpenkampweg 21
6545AK Nijmegen
024-3573468
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving