Vergelijk 101 diensten voor hulp bij sociale contacten

 • Reguliere begeleiding Wmo 02A03						in Nijmegen

  Reguliere begeleiding wmo 02a03

  Met verwijzing  

  Begeleiding gericht op activering en aanbrengen dagstructuur. Met als doelen zelfstandig functioneren, participactie vergoten en achteruitgang voorkomen. 

  Productcode
  02A03 Reguliere begeleiding volwassenen
 • Beschermd wonen						in Nijmegen

  Beschermd wonen

  Met verwijzing  

  Beschermd Wonen Persoonlijke en volwaardige woonruimte Net zoals bij de meeste andere Beschermd Woonvoorzieningen hanteert Woonzorgnet de herstelbenadering als richtinggevend kader voor de dienstverlening. Alleen gaan wij wat stappen...

  Productcode
  02A03 Reguliere begeleiding volwassenen
  Wachtlijst
  1 maand
 • specialistische begeleiding individueel volwassenen						in Nijmegen

  Specialistische begeleiding individueel volwassenen

  Met verwijzing  

  1.Wannneer kies je voor Cholly en waarom: Als je iemand nodig hebt die jou helpt meer zicht te krijgen op wat jij kunt, wat jij wilt en wat jij zou kunnen ontwikkelen. Iemand die jou helpt door herhaald oefenen en uitleggen en die jou...

  Productcode
  02A05 Specialistische begeleiding volwassenen
 • Gezins creatieve therapie						in Beek-Ubbergen

  Gezins creatieve therapie

  Met verwijzing  

  Gezins- creatieve therapie (GCT) : Dit is al doende met het hele gezin werken aan gedragsveranderingen in het hier en nu door beeldende opdrachten die specifiek horen bij jullie als gezin en interacties. Deze vorm van therapie vindt plaats...

  Productcode
  45A52 Groepsgerichte vaktherapie
 • dagbesteding voor volwassenen						in Nijmegen

  Dagbesteding voor volwassenen

  Met verwijzing  

  Het UNIT Atelier met UNIT Winkel wil mensen vanaf 18 jaar kansen geven op een succesvol vervolg in een opleiding voor kunstonderwijs, in een beroep als kunstenaar of vormgever of in een andere opleiding, beroep of werk waar de deelnemer van...

  Productcode
  07A03 Dagbesteding volwassenen
 • Begeleiding volwassene in groepsverband						in Nijmegen

  Begeleiding volwassene in groepsverband

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt inloopmogelijkheden, waarbij de cliënt met hun zorgvraag terecht kunnen. Veelal op basis van uurafspraken. Het aanbod is passend op het ontmoeten van de medemens.

  Productcode
  02A17 Reguliere begeleiding in een groep volwassenen
 • specialistische begeleiding en casemanagement jeugd, volwassenen en gezinnen						in Nijmegen

  Specialistische begeleiding en casemanagement jeugd, volwassenen en gezinnen

  Met verwijzing  

  Uitblinkers is er voor jou als: * je het leven moeilijk vindt, of * je problemen hebt, of * anderen vinden dat je een probleem hebt of bent We helpen jongeren (vanaf 12) en volwassenen en ook het hele gezin waar dat nodig is. We zijn...

  Productcode
  45A05 Specialistische begeleiding jeugd
 • Specialistische begeleiding (ambulant)						in Nijmegen

  Specialistische begeleiding (ambulant)

  Met verwijzing  

  ZinVolledig is sinds 2008 gespecialiseerd in begeleiding op het gebied van zingeving, levensthema’s, gender, verslaving, rouw en verlies. Dit krijgt vorm in individuele gesprekken met mensen, het ontwikkelen en leiden van projecten en...

  Productcode
  02A05 Specialistische begeleiding volwassenen
 • Coördinator zorgsysteem						in Nijmegen

  Coördinator zorgsysteem

  Met verwijzing  

  Driestroom biedt de profesional die ervoor zorgt dat iedereen, ook andere hulpverleners in de casus, doet wat is afgesproken met de cliënt, jeudige en de ouders en daar zelf ook -voor zover het zijn eigen discipline betreft- actief...

  Productcode
  02A21 Casemanagement volwassenen
 • Begeleiding en Huishoudelijke zorg						in Waalwijk

  Begeleiding en huishoudelijke zorg

  Met verwijzing  

  Bij ‘Begeleiding’ worden  diverse vormen van ondersteuning geboden, gericht op het versterken van de eigen kracht en stimuleren van het netwerk. Mensen met een beperking kunnen moeilijkheden ondervinden op allerlei...

  Productcode
  02A03 Reguliere begeleiding volwassenen
 • Specialistische begeleiding in een groep volwassenen 02A020						in Nijmegen

  Specialistische begeleiding in een groep volwassenen 02a020

  Met verwijzing  

  Onderwerpen zijn: -planning, organiseren en gedrag -sociale vaardigheden vergroten -fit op het werk -balans in de weekplanning -vrije tijd en ontspanning -relaties en sociale contacten -financiën en...

  Productcode
  02A20 Specialistische begeleiding in een groep volwassenen
 • Autismebegeleiding jeugd						in Nijmegen

  Autismebegeleiding jeugd

  Met verwijzing  

  Autismebegeleiding jeugd bestaat uit levensloopbegeleiding en is gericht op normaal tot hoogbegaafde jeugd en jongeren met een conditie in het autismespectrum. 

  Productcode
  45A05 Specialistische begeleiding jeugd
 • vaktherapie, ervaringsgerichte behandeling						in Nijmegen

  Vaktherapie, ervaringsgerichte behandeling

  Met verwijzing  

  Wat: Praktijk de Ronde biedt behandeling met vaktherapie beeldend aan kinderen en het gezin. Als er problemen zijn en ouders en kind er samen niet meer uit komen dan kan praktijk de Ronde ondersteunen. Vaak wordt op verschillende gebieden...

  Productcode
  45A53 Vaktherapie
 • Ambulante begeleiding (Reguliere Begeleiding Volwassenen Wmo 02A03)						in Arnhem

  Ambulante begeleiding (reguliere begeleiding volwassenen wmo 02a03)

  Met verwijzing  

  Voor studenten, werkenden en werkzoekenden die zelfstandig (kunnen) wonen biedt JADOS ambulante begeleiding aan. Een begeleider van Stumass, Capito Wonen of IVA begeleidt je in je eigen woonomgeving en komt op afspraak langs....

  Productcode
  02A03 Reguliere begeleiding volwassenen
 • Muziektherapie voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen.						in Nijmegen

  Muziektherapie voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen.

  Met verwijzing  

  Muziektherapie volg je alleen, in de groep of met het gezin. Speciaal voor ouders met jonge kinderen wordt Zing en Groei aangeboden, een programma waarin ouders leren om hun kind optimaal in zijn ontwikkeling te ondersteunen en...

  Productcode
  45A53 Vaktherapie

Aangesloten gemeenten

Gemeente Berg en Dal
Gemeente Beuningen
Gemeente Druten
Gemeente Heumen
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Nijmegen
Gemeente Wijchen