Bekijk 11 diensten

 • Reguliere begeleiding gezinsondersteuning / thuisbegeleiding WMO

  Reguliere begeleiding gezinsondersteuning / thuisbegeleiding WMO

   Met verwijzing 

  In de regio Nijmegen bieft GrandCare gezinsondersteuning en thuisbegeleiding middels de WMO. Dit voor zowel enkelvoudige als complexe casuisiek. 

  GrandCare
  Productcode
  02A03 Reguliere begeleiding volwassenen
 • Specialistische begeleiding jeugd

  Specialistische begeleiding jeugd

   Met verwijzing 

  De specialistische ambulante begeleiders van GrandCare bieden hulp aan bij sociale, opvoedkundige of psychische problemen. Bijvoorbeeld bij meerdere problemen of een situatie die ingewikkeld is. We noemen dit: meervoudige complexe problematiek. Samen bekijken we hoe we jouw problemen in je eigen omgeving kunnen verminderen of zelfs oplossen. Ons doel is het bevorderen van jouw zelfredzaamheid en stimuleren van participatie waarbij we hulpverlening op maat bieden.

  GrandCare
  Productcode
  45A05 Specialistische begeleiding jeugd
 • Reguliere begeleiding gezinsondersteuning / thuisbegeleiding JW

  Reguliere begeleiding gezinsondersteuning / thuisbegeleiding JW

   Met verwijzing 

  De reguliere ambulante begeleiding (JW) helpt bij het verminderen, oplossen van meervoudige en enkelvoudige problematiek. U kunt gebruik maken van onze thuisbegeleiding of gezinsondersteuning.

  Gezinsondersteuning: Soms is extra ondersteuning nodig i.v.m. ziekte, zorgsignalen, overbelasting of verstandelijke beperking bij ouders. Een (gezins)ondersteuner biedt ondersteuning op een heel praktische wijze in een gezin. Vaak is een (gezins)ondersteuner meerdere keren per week, meerdere uren per dag in het gezin aanwezig. Ook in het weekend of avond als dat nodig is. 

  Thuisbegeleiding: De thuisbegeleiding van GrandCare helpt bij het verminderen of oplossen van sociale, opvoedkundige of psychische problemen. De thuisbegeleider is er voor mensen met enkelvoudige én mensen met meervoudige complexe problematiek.

   

  GrandCare
  Productcode
  45A04 Reguliere begeleiding jeugd
 • Casemanagement jeugd

  Casemanagement jeugd

   Met verwijzing 

  Dit is vooral bedoeld voor cliënten met complexe en meervoudige problemen. Zij hebben vaak verschillende hulp en zorg nodig en soms ook extra stimulans. Een casemanager bewaakt onder meer het overzicht.

  Soms is er sprake van meerdere (complexe) problemen op allerlei leefgebieden, die om verschillende vormen van hulpverlening vragen. Maar wie heeft de regie? Wanneer mogelijk is dat de cliënt zelf, als dit niet lukt kan een casemanager hiervoor worden ingezet. Een casemanager zorgt ervoor dat iedere betrokkenen weet wanneer zijn kwaliteit ingezet wordt en hoe dit zich verhoudt tot de andere betrokkenen. Zo blijft er vaart in de hulpverlening en draagt het zorg voor het principe ‘één gezin één plan’ .

  GrandCare
  Productcode
  45A55 Casemanagement Jeugd
 • Kortdurend Verblijf JW

  Kortdurend Verblijf JW

   Met verwijzing 

  GrandCare Verblijf is er voor mensen vanaf 13 jaar voor wie het wenselijk of noodzakelijk is tijdelijk elders te verblijven. Dit kan om uiteenlopende redenen. Soms voor een paar nachten en soms een langere periode aaneengesloten. GrandCare biedt plaats aan zeven mensen in een prettige, groene en veilige omgeving waarbij 24/7 begeleiding aanwezig is. Jongere kinderen zijn alleen welkom onder begeleiding van een ouder of verzorgende.

  • Het ontlasten van de thuissituatie
  • Het stabiliseren van de thuissituatie
  • Het op adem kunnen komen
  • Ouder-kind begeleiding
  • Ontlasten van mantelzorger(s)
  GrandCare
  Productcode
  44A09 Kortdurend verblijf
 • Kortdurend verblijf WMO

  Kortdurend verblijf WMO

   Met verwijzing 

  Het Verblijf van GrandCare is er voor clienten van 13 tot 100 jaar voor wie het wenselijk of noodzakelijk is kortdurend op een andere plek te verblijven. GrandCare biedt ruimte aan acht mensen in een groene en veilige omgeving.  Het verblijven bij GrandCare kan om uiteenlopende redenen. Soms voor een paar nachten en soms een langere periode aaneengesloten.

  • Ouder-kind begeleiding
  • Ontlasten van mantelzorger(s)
  • Respijtzorg
  • Het ontlasten van de thuissituatie
  • Het stabiliseren van de thuissituatie
  • Het op adem kunnen komen
  GrandCare
  Productcode
  04A04 Kortdurend verblijf volwassenen
 • 02A03 VoorZorgThuis

  02A03 VoorZorgThuis

   Met verwijzing 

  U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen. U heeft hierbij begeleiding nodig. Een begeleider die bij u komt wanneer u dat wilt. Wij kijken naar wat er volgens u nodig is om zelfstandig en plezierig thuis te blijven wonen. Onze begeleiding kan bestaan uit praktische hulp en begeleiding in en om het huis, maar ook uit activiteiten die het zelfstandig wonen en leven prettig maken.

  Er zijn verschillende vormen van persoonlijke begeleiding afhankelijk waarin senioren verkeren. Zoals persoonlijke begeleiding van senioren met dementie gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ook persoonlijke begeleiding van senioren in een tijdelijke overgangssituatie.

  VoorZorgThuis
  Productcode
  02A03 Reguliere begeleiding volwassenen
 • Casemanagement

  Casemanagement

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren en volwassenen met of zonder een migratieachtergrond die specialistische begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Wanneer het voor een cliënt niet mogelijk is om eigen regie te voeren kan deze gebruik maken van een casemanager van Avant Care. De casemanager heeft als taak de aanspreekpunt te zijn binnen het systeem, het maken van een plan van aanpak en het mogelijk maken in het uitvoeren hiervan. Dit betekent met regelmaat proactief nagaan of taken uitgevoerd worden en afspraken nagekomen worden. Daarnaast zal een casemanager nauw samenwerken met het wijkteam, regieteam of het veiligheidshuis.

  Avant Care
  Productcode
  02A21 Casemanagement volwassenen
 • Reguliere ondersteuning groep

  Reguliere ondersteuning groep

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren met of zonder een migratieachtergrond die begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Bij reguliere ondersteuning groep maken we gebruik van kennis en inzichten van cliënten zodat ze in samenspraak met elkaar kunnen leren. Je kunt denken aan vaardigheden op het gebied van financiën, seksuele voorlichting of het gebruik van social media.

  Avant Care
  Productcode
  02A17 Reguliere begeleiding in een groep volwassenen
 • (Intensieve) Specialistische Ambulante Ondersteuning

  (Intensieve) Specialistische Ambulante Ondersteuning

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren en volwassenen met of zonder een migratieachtergrond die specialistische begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Bij specialistische begeleiding maken we (waar dit een mogelijkheid is) in samenwerking met de cliënt en zijn/haar systeem een ondersteuningsplan.  Dit plan richt zich op het stabiliseren van een complexe en/of instabiele gezin/cliëntsituatie. Specialistische begeleiding richt zich daarnaast op het vergroten van een (beperkt) ziekte inzicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het op een methodische wijze oefenen van vaardigheden, het ondersteunen van praktische bezigheden, het ondersteunen van mantelzorg of het activeren naar werk/opleiding of zelfstandigheid. Bij specialistische begeleiding streven we op korte termijn naar verbetering ten aanzien van de veranderingsbereidheid van de cliënt.

  Avant Care
  Productcode
  02A05 Specialistische begeleiding volwassenen
 • 02A05 Specialistische begeleiding

  02A05 Specialistische begeleiding

   Met verwijzing 

  Er zijn verschillende vormen van persoonlijke begeleiding afhankelijk van de situatie waarin senioren verkeren. Persoonlijke begeleiding van senioren met een NAH handicap gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen

  VoorZorgThuis
  Productcode
  02A05 Specialistische begeleiding volwassenen