Bekijk 25 diensten

 • Stichting Leren Interactie Zorg

  Reguliere begeleiding in een groep

   Met verwijzing 
  In onze BSO+ groep bieden we reguliere begeleiding aan kinderen in een combinatie met reguliere bso. Kinderen die naar het SO gaan kunnen na schooltijd terecht in onze BSO+ groep....
 • Stichting Leren Interactie Zorg

  Verzorging en begeleiding jeugd

   Met verwijzing 
  Verzorging en begeleiding wordt ambulant aangeboden op school en/of kinderopvang en/of thuissituatie We bieden ondersteuning voor het hele gezin waar nodig..
 • Stichting Leren Interactie Zorg

  Dagbehandeling

   Met verwijzing 
  Gerichte inzet van specifieke of specialistische, systeemgerichte pedagogische expertise in een groep en/of thuis, aan de hand van een met de jeugdige en/of verzorgers opgesteld...
 • 's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland

  Dagbesteding Volwassenen

   Met verwijzing 
  's Heeren Loo biedt ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten, al dan niet in groepsverband, aan volwassenen met psychiatrische, verstandelijke, lichamelijke en/of somatische...
 • Zorgboerderij Henricus Hoeve

  Casemanagement volwassenen

   Met verwijzing 
  Een casemanger verzorgt persoonlijke begeleiding bij dementie. De casemanager is een vast en vertrouwd gezicht voor de cliënt en familie, herkent weerstand of hulpweigering....
 • 's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland

  Kortdurend Verblijf

   Met verwijzing 
  Wij bieden verschillende varianten logeermogelijkheden om de thuissituatie te ontlasten voor volwassenen met een verstandelijke, psychiatrische, NAH- of lichamelijke (LG) beperking
 • Prolis

  Specialistische Ambulante gezinsbegeleiding voor Kind(eren) en adolescenten 6- 23jr.

   Met verwijzing 
  Wie wij begeleiden Wij staan voor laagdrempelige, flexibele zorg met als doel om zwaardere zorg te kunnen voorkomen. Dit in combinatie met het niet vast willen houden aan wel of...
 • Stichting Leren Interactie Zorg

  Specialistische Begeleiding

   Met verwijzing 
  Begeleiding gericht op: - Activering en aanbrengen dagstructuur; - Methodisch trainen van vaardigheden en leren omgaan met medicatie. Voorwaarde is dat altijd systeemgericht wordt...
 • Praktijk Sentio

  Behandeling en diagnostiek voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar binnen de basis GGZ.

   Met verwijzing 
  Sentio is een psychologen- en orthopedagogenpraktijk in het centrum van Beuningen. Wij richten ons op kinderen, jongeren en gezinnen die vastlopen in hun leven en tijdelijk...
 • DeniseZorg BV, KinderZorg Bijzonder

  Casemanagement Jeugd in samenhang met logeren.

   Met verwijzing 
  Ondersteuning vanuit SKJ geregistreerde jeugdhulpverleners en Orthopedagoog (WO gedragswetenschaper).
 • Zorgboerderij Henricus Hoeve

  Vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf

   Met verwijzing 
  Het vervoer van de zorgboerderij wordt verzorgd van thuislocatie naar de zorgboerderij. Dit ten behoeve voor het krijgen van dagbesteding als individu in groepsverband.
 • 's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland

  Persoonlijke Verzorging

   Met verwijzing 
  Wanneer wij persoonlijke verzorging leveren nemen wij de zelfzorg over van een cliënt met verstandelijke, psychiatrische, zintuiglijke of NAH- beperkingen waarbij lijfgebonden...
 • Stichting Leren Interactie Zorg

  Dagbesteding

   Met verwijzing 
  Kinderen die naar het SO gaan kunnen na schooltijd en in de schoolvakanties terecht in onze BSO+ groep in Lent. Deze groep is gecombineerd met een regulier BSO groep van KION. de...
 • Thuiszorg M.O.C.

  Persoonlijke verzorging

   Met verwijzing 
  Persoonlijke verzorging betekent dat een verzorgende u helpt en ondersteunt met uw dagelijkse persoonlijke verzorging, zoals het opstaan en aan- en uitkleden. Deze handelingen...
 • Praktijk Sentio

  Casemanagement Jeugd

   Met verwijzing 
  Casemanagement wordt ingezet bij complexe problematiek op meerdere levensgebieden en wanneer er coördinatie nodig is op het geheel aan zorg en ondersteuning in een (1)...