Bekijk 15 diensten

 • Huishoudelijke Hulp

  Huishoudelijke Hulp

   Met verwijzing 

  Een beperking, aandoening en/of ouderdom zijn kenmerken die er toe kunnen leiden dat u niet in staat bent zelfstandig uw huishoudelijke taken te verrichten. Thuiszorg ELELE helpt u verder met onze “huishoudelijke hulp” zorgdienst. Enkele voorbeelden van taken die wij van u overnemen zijn: afstoffen, stofzuigen, wassen, strijken, het lappen van ramen, maaltijdvoorzieningen en nog veel meer. Indien gewenst kunt u zelfs bij ons kiezen voor een medewerker die uw eigen taal spreekt wanneer u de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig bent.

  Thuiszorg ELELE
  Productcode
  01A05 Huishoudelijke hulp 2
 • Specialistische begeleiding

  Specialistische begeleiding

   Met verwijzing 

  Thuiszorg ELELE biedt individuele begeleiding aan om de zelfredzaamheid van onze cliënten te stimuleren, waardoor zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Thuiszorg ELELE bekijkt uw thuissituatie. Uw partner, gezin en leefomgeving worden hier ook bij betrokken. Samen met u en uw naasten zorgen wij dat u praktische hulp en ondersteuning krijgt, bij het aanleren van handelingen en vaardigheden, om uw zelfredzaamheid te bevorderen.

  Thuiszorg ELELE
  Productcode
  02A05 Specialistische begeleiding volwassenen
 • Huishoudelijke Hulp

  Huishoudelijke Hulp

   Met verwijzing 

  Een beperking, aandoening en/of ouderdom zijn kenmerken die er toe kunnen leiden dat u niet in staat bent zelfstandig uw huishoudelijke taken te verrichten. Thuiszorg ELELE helpt u verder met onze “huishoudelijke hulp” zorgdienst. Enkele voorbeelden van taken die wij van u overnemen zijn: afstoffen, stofzuigen, wassen, strijken, het lappen van ramen, maaltijdvoorzieningen en nog veel meer. Indien gewenst kunt u zelfs bij ons kiezen voor een medewerker die uw eigen taal spreekt wanneer u de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig bent.

  Thuiszorg ELELE
  Productcode
  01A04 Huishoudelijke hulp 1
 • Dagbesteding Volwassenen Wmo 07A03

  Dagbesteding Volwassenen Wmo 07A03

   Met verwijzing 

  Wij bieden 3 dagen per week dagbesteding voor ouderen uit Nijmegen(Maandag,Woensdag, Vrijdag). Als u zelfstandig woont, maar u kunt ondersteuning gebruiken, dan is onze dagbesteding voor u wellicht een uitkomst. We bieden een dagprogramma waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke wensen en behoeften van de deelnemers.

  Thuiszorg M.O.C.
  Productcode
  07A03 Dagbesteding volwassenen
 • Casemanagement

  Casemanagement

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren en volwassenen met of zonder een migratieachtergrond die specialistische begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Wanneer het voor een cliënt niet mogelijk is om eigen regie te voeren kan deze gebruik maken van een casemanager van Avant Care. De casemanager heeft als taak de aanspreekpunt te zijn binnen het systeem, het maken van een plan van aanpak en het mogelijk maken in het uitvoeren hiervan. Dit betekent met regelmaat proactief nagaan of taken uitgevoerd worden en afspraken nagekomen worden. Daarnaast zal een casemanager nauw samenwerken met het wijkteam, regieteam of het veiligheidshuis.

  Avant Care
  Productcode
  02A21 Casemanagement volwassenen
 • Vervoer

  Vervoer

   Met verwijzing 

  De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer kan reizen met het openbaar vervoer

  Thuiszorg ELELE
  Productcode
  08A03 Vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf
 • Reguliere ondersteuning groep

  Reguliere ondersteuning groep

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren met of zonder een migratieachtergrond die begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Bij reguliere ondersteuning groep maken we gebruik van kennis en inzichten van cliënten zodat ze in samenspraak met elkaar kunnen leren. Je kunt denken aan vaardigheden op het gebied van financiën, seksuele voorlichting of het gebruik van social media.

  Avant Care
  Productcode
  02A17 Reguliere begeleiding in een groep volwassenen
 • Specialistische ondersteuning groep

  Specialistische ondersteuning groep

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren met of zonder een migratieachtergrond die begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Bij specialistische ondersteuning groep maken we gebruik van kennis en inzichten van professionals om op deze manier de methodisch vaardigheden aan te leren aan cliënten. Je kunt denken aan ziekte inzicht, rouwverwerking of zingeving.

  Avant Care
  Productcode
  02A20 Specialistische begeleiding in een groep volwassenen
 • (Intensieve) Specialistische Ambulante Ondersteuning

  (Intensieve) Specialistische Ambulante Ondersteuning

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren en volwassenen met of zonder een migratieachtergrond die specialistische begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Bij specialistische begeleiding maken we (waar dit een mogelijkheid is) in samenwerking met de cliënt en zijn/haar systeem een ondersteuningsplan.  Dit plan richt zich op het stabiliseren van een complexe en/of instabiele gezin/cliëntsituatie. Specialistische begeleiding richt zich daarnaast op het vergroten van een (beperkt) ziekte inzicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het op een methodische wijze oefenen van vaardigheden, het ondersteunen van praktische bezigheden, het ondersteunen van mantelzorg of het activeren naar werk/opleiding of zelfstandigheid. Bij specialistische begeleiding streven we op korte termijn naar verbetering ten aanzien van de veranderingsbereidheid van de cliënt.

  Avant Care
  Productcode
  02A05 Specialistische begeleiding volwassenen
 • Persoonlijke verzorging

  Persoonlijke verzorging

   Met verwijzing 

  Voorafgaand vindt er een gesprek plaats tussen de zorgvrager en de wijkverpleegkundige (thuiszorg). Op basis van deze infomele en medische gegevens wordt uw zorgplan opgesteld. U wordt per individu benaderd, zodat er vraaggericht gewerkt wordt en tegemoetkomt aan uw behoeften, wensen en/of noden. Onder de persoonlijke verzorging kunt u bijv. denken aan ondersteuning bij het douchen en aan- uitkleden.

  Thuiszorg ELELE
  Productcode
  03A03 Persoonlijke verzorging volwassenen
 • (Intensieve) Reguliere Ambulante Ondersteuning

  (Intensieve) Reguliere Ambulante Ondersteuning

   Met verwijzing 

  Avant Care is er voor jongeren en volwassenen met of zonder een migratieachtergrond die begeleiding nodig hebben. We ondersteunen cliënten middels een ontwikkelingstraject waarin er naar meer regie en meer vaardigheden wordt gestreefd om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven.

  Bij reguliere ondersteuning maken we in samenwerking met de cliënt en zijn/haar systeem een ondersteuningsplan.  Dit plan is er op gericht dat cliënten een grotere mate van zelfredzaamheid krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het oefenen van vaardigheden, het ondersteunen van praktische bezigheden, het ondersteunen van mantelzorg of het activeren naar werk/opleiding of zelfstandigheid.

  Avant Care
  Productcode
  02A03 Reguliere begeleiding volwassenen
 • Individuele begeleiding

  Individuele begeleiding

   Met verwijzing 

  Thuiszorg ELELE biedt individuele begeleiding aan om de zelfredzaamheid van onze cliënten te stimuleren, waardoor zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Thuiszorg ELELE bekijkt uw thuissituatie. Uw partner, gezin en leefomgeving worden hier ook bij betrokken. Samen met u en uw naasten zorgen wij dat u praktische hulp en ondersteuning krijgt, bij het aanleren van handelingen en vaardigheden, om uw zelfredzaamheid te bevorderen.

  Thuiszorg ELELE
  Productcode
  02A03 Reguliere begeleiding volwassenen
 • Time Out Voorziening, Residentieel verblijf, ook wel 24 uurs-opvang genoemd

  Time Out Voorziening, Residentieel verblijf, ook wel 24 uurs-opvang genoemd

   Met verwijzing 

  Het Time Out Huis biedt naast tijdelijke huisvesting, gespecialiseerde begeleiding en behandeling op de locatie en intensieve begeleiding van de meiden én hun ouders in de eigen omgeving.

  Stichting Time Out Huis Plus
  Productcode
  44A06 Time out voorziening
 • Dagbesteding

  Dagbesteding

   Met verwijzing 

  Naast de zorgdiensten waarvoor u thuis een beroep op ons kunt doen, heeft Thuiszorg ELELE ook een eigen locatie voor basis en gespecialiseerde dagbesteding. Aan de Daltonstraat 27A en Citroenvlinderstraat 46 in Nijmegen en Van Anrooijstraat 15B in Oss, bieden wij u dagbesteding die exact is afgestemd op de wensen en behoeften van onze cliënten. Het wordt door onze cliënten als zeer prettig ervaren om hier in een andere omgeving hun sociale contacten te bevorderen. Daarnaast wordt bij onze dagbesteding de zelfredzaamheid gestimuleerd door het ontwikkelen van de eigen vaardigheden. Verder is overal aan gedacht om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

  Thuiszorg ELELE
  Productcode
  07A03 Dagbesteding volwassenen
 • Reguliere begeleiding Wmo 02A03

  Reguliere begeleiding Wmo 02A03

   Met verwijzing 

  Begeleiding gericht op activering en aanbrengen dagstructuur. Met als doelen zelfstandig functioneren, participactie vergoten en achteruitgang voorkomen. 

  Thuiszorg M.O.C.
  Productcode
  02A03 Reguliere begeleiding volwassenen