Bekijk 41 diensten

 • GrandCare

  Specialistische begeleiding volwassenen

   Met verwijzing 
  Heb je meerdere problemen of is de situatie ingewikkeld? Dan bieden wij ook specialistische ambulante begeleiding. Bijvoorbeeld omdat problemen zich opstapelen en je het overzicht...
 • GrandCare

  Reguliere begeleiding gezinsondersteuning / thuisbegeleiding JW

   Met verwijzing 
  De reguliere ambulante begeleiding (JW) helpt bij het verminderen, oplossen van meervoudige en enkelvoudige problematiek. U kunt gebruik maken van onze thuisbegeleiding of...
 • GrandCare

  Casemanagement

   Met verwijzing 
  Dit is vooral bedoeld voor cliënten met complexe en meervoudige problemen. Zij hebben vaak verschillende hulp en zorg nodig en soms ook extra stimulans. Een casemanager...
 • GrandCare

  Reguliere begeleiding gezinsondersteuning / thuisbegeleiding WMO

   Met verwijzing 
  In de regio Nijmegen bieft GrandCare gezinsondersteuning en thuisbegeleiding middels de WMO. Dit voor zowel enkelvoudige als complexe casuisiek. 
 • Stichting Kind aan Huis (Dushihuis)

  Persoonlijke begeleiding en groepsbegeleiding

   Met verwijzing 
  Binnen Dushihuis gaat men uit van de talenten en de mogelijkheden van het kind en niet in de eerste plaats van zijn of haar problemen of beperkingen. Het kind staat centraal, niet...
 • Onder de Bomen

  Tijdelijk verblijf LVB 18+

   Met verwijzing 
  Tijdelijk verblijf LVB omvat herstelgerichte ondersteuning, gericht op verzelfstandiging, 24-uurs bereikbaarheid of toezicht in combinatie met verblijf voor burgers die als gevolg...
 • Onder de Bomen

  Tijdelijk verblijf LVB 18+ (gedragsregulering)

   Met verwijzing 
  Tijdelijk verblijf LVB omvat herstelgerichte ondersteuning, gericht op verzelfstandiging, 24-uurs bereikbaarheid of toezicht in combinatie met verblijf voor burgers die als gevolg...
 • Entrea Lindenhout

  Gezinsvervangend verblijf in een gezinshuis

   Met verwijzing 
   1.  Crisis Hulp bij (dreigende) crisis of onveiligheid in een gezin: •Ambulante Spoedhulp • Intensief Kort Ambulant • Crisispleegzorg • Tijdelijk...
 • Leger des Heils W&G Gelderland

  Domus Beschermde Woonvorm voor verslaafde mensen

   Met verwijzing 
  Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste...
 • Stichting Koraal

  Behandeling met verblijf LVB binnen een Orthopedgogische Behandel Centrum intensief, zeer intensief

   Met verwijzing 
  Intensieve orthopedagogische behandeling: Een behandelvorm voor jongeren die vanwege gedragsproblematiek op intramurale behandeling zijn aangewezen en door de aard en ernst van de...
 • Stichting Prokino Zorg

  Woonhuizen/Residentiële Zorg

   Met verwijzing 
  De woonhuizen zijn voor jongeren vanaf 12 tot en met 18 jaar, die (tijdelijk) niet thuis of in hun netwerk kunnen wonen. Afhankelijk van de situatie en leeftijd werken wij aan het...
 • Entrea Lindenhout

  Werken aan zelfstandig wonen (met begeleiding)

   Met verwijzing 
   1.  Crisis Hulp bij (dreigende) crisis of onveiligheid in een gezin: •Ambulante Spoedhulp • Intensief Kort Ambulant • Crisispleegzorg • Tijdelijk...
 • 's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland

  Kortdurend Verblijf

   Met verwijzing 
  Wij bieden verschillende varianten logeermogelijkheden om de thuissituatie te ontlasten voor volwassenen met een verstandelijke, psychiatrische, NAH- of lichamelijke (LG) beperking
 • Stichting Time Out Huis Plus

  Time Out Voorziening, Residentieel verblijf, ook wel 24 uurs-opvang genoemd

   Met verwijzing 
  Het Time Out Huis biedt naast tijdelijke huisvesting, gespecialiseerde begeleiding en behandeling op de locatie en intensieve begeleiding van de meiden én hun ouders in de...
 • Pactum jeugd- en opvoedhulp

  Behandelcentrum Lochem

   Met verwijzing 
  Het behandelcentrum biedt 24 uur en 7 dagen in de week behandeling en begeleiding aan jongeren met complexe (gedrags)problematiek in de leeftijd van 9 tot 18 jaar. Jongeren die...