Bekijk 8 diensten

 • Vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf

  Vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf

   Met verwijzing 

  Het vervoer van de zorgboerderij wordt verzorgd van thuislocatie naar de zorgboerderij. Dit ten behoeve voor het krijgen van dagbesteding als individu in groepsverband.

  Zorgboerderij Henricus Hoeve
  Productcode
  08A03 Vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf
 • Vervoer bij logeren

  Vervoer bij logeren

   Met verwijzing 

  Toevoeging bij het logeren/tijdelijk verblijf. DeniseZorg, KinderZorg Bijzonder voet het vervoer uit met eigen personeel en eigen ververvoersmiddelen. 

  In afstemming met ouders/verzorgers wordt gekeken of ouders/verzorgers dit zelf kunnen organiseren. Bij gebleken noodzaak tot uitvoering door derden zal DeniseZorg KinderZorg Bijzonder dit uitvoeren. 

  DeniseZorg BV, KinderZorg Bijzonder
  Productcode
  42A03 Vervoersdiensten
 • Vervoer naar Kortdurend Verblijf, Dagbehandeling Jeugd op locaties van entrea lindenhout

  Vervoer naar Kortdurend Verblijf, Dagbehandeling Jeugd op locaties van entrea lindenhout

   Met verwijzing 

  Vervoer naar Kortdurend Verblijf, Dagbehandeling Jeugd op locaties van entrea lindenhout.

  Bedoeld voor jeugdigen die niet zelf of niet via hun netwerk in vervoerkunnen voorzien terwijl er ook geen passend vervoer aanwezig is en het vervoer niet valt onder de gebruikelijke zorg.

  Entrea Lindenhout
  Productcode
  42A03 Vervoersdiensten
 • Vervoer

  Vervoer

   Met verwijzing 

  De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer kan reizen met het openbaar vervoer

  Thuiszorg ELELE
  Productcode
  08A03 Vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf
 • Behandelcentrum Lochem

  Behandelcentrum Lochem

   Met verwijzing 

  Het behandelcentrum biedt 24 uur en 7 dagen in de week behandeling en begeleiding aan jongeren met complexe (gedrags)problematiek in de leeftijd van 9 tot 18 jaar. Jongeren die verblijven in het behandelcentrum worden om uiteenlopende redenen tijdelijk uit hun eigen omgeving gehaald. Zo kunnen zij zich weer positief ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.

  Pactum jeugd- en opvoedhulp
  Productcode
  42A03 Vervoersdiensten
 • Vervoersdiensten

  Vervoersdiensten

   Met verwijzing 

  Vervoer van clienten van huis naar de locatie. 

  Vervoer van clienten van de locatie naar huis.

  Vervoer van clienten van huis naar de activiteit. 

  Vervoer van clienten van de activiteit naar huis.

   

  KrekelAutismeCoaching VOF
  Productcode
  42A03 Vervoersdiensten
 • Vervoer Dagbesteding en kortdurend verblijf.

  Vervoer Dagbesteding en kortdurend verblijf.

   Met verwijzing 

  Wij liggen gelegen naast de Bushalte en dicht bij het Station Nijmegen- Dukenburg.

  Andere mogelijkheden staan hieronder beschreven.

  Een verzekerde heeft aanspraak op vervoer passend bij zijn mogelijkheden en beperkingen, als hij hierop redelijkerwijs is aangewezen. Welke vorm van vervoer passend is, is afhankelijk van de situatie van de verzekerde en afhankelijk van de locatie van zijn dagbesteding of dagbehandeling.

  Vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling op een andere locatie dan waar de verzekerde (tijdelijk) woont, kan op het terrein van de Wlz-instelling zijn, daar vlakbij of verder weg. Als het mogelijk is om lopend naar de andere locatie te gaan, dan kan begeleiding nodig zijn. De begeleiding valt dan onder de aanspraak vervoer.

  Passend vervoer kan ook openbaar vervoer of vervoer met een eigen vervoermiddel zijn.

  Als de verzekerde dagbesteding ontvangt in de vorm van een persoonsgebonden budget, dan is hij zelf ervoor verantwoordelijk om afspraken te maken over zijn vervoer.

  Vervoer op grond van de Wmo

  Wanneer een verzekerde zich voor sociale contacten wil verplaatsen, maar niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan een beroep worden gedaan op de gemeente (Wmo) voor het sociaal vervoer.

  Thuiszorg M.O.C.
  Productcode
  08A03 Vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf
 • Vervoer en kort verblijf

  Vervoer en kort verblijf

   Met verwijzing 

  We kunnen zorgen voor vervoer en ophalen

  met de optie om assistenen op weg te helpen in het proces van herstel en op zoek naar een nieuwe werkplek opeliding

  Stg. Motorcycle Support Nederland
  Productcode
  08A03 Vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf