Bekijk 24 diensten

 • Logeren, tijdelijk verblijf

  Logeren, tijdelijk verblijf

   Met verwijzing 

  Voor de regio Nijmegen bieden wij gedurende schoolvakanties en weekenden logeren aan, voor jeugdigen van 0-23 jaar met een (verpleegkundige)zorgvraag logeren aan.

  Samen met logeren kan er vervoer ingezet worden en casemanagement gegeven worden. 

  DeniseZorg BV, KinderZorg Bijzonder
  Productcode
  44A09 Kortdurend verblijf
 • Gezinsvervangende opvang in een pleeggezin

  Gezinsvervangende opvang in een pleeggezin

   Met verwijzing 

   1.  Crisis

  Hulp bij (dreigende) crisis of onveiligheid in een gezin: •Ambulante Spoedhulp • Intensief Kort Ambulant • Crisispleegzorg • Tijdelijk Verblijf Groep • Hoog Risico Team

   2. Gezinsbehandeling

  Intensieve ambulante gezinsbehandeling en opvoedingsondersteuning: • Gezin Centraal • Gezin Centraal met flexibel verblijf • 16PLUS • Begeleid wonen jonge moeders • Baby-in-zicht • Video Home Training • Bewerkelijke zorgmeldingen

  Gezinstherapie: • Ouderschap Na Scheiding (ONS) evt. met begeleide omgang • Relationele Gezinstherapie (RGT) • Therapie op basis van Theraplay • (Gezins)Psychomotorische therapie • Lerend Luisteren

  Training, (ook) in combinatie met (Entrea) Onderwijs: • Stop4-7 • Minder Boos en Opstandig • Vaardigheidstraining

   3. Consultatie en Advies

  • Jeugdspecialist Op School (DSAV) • Zorgbemiddeling • Diagnostiek

  4.  Respijtzorg

  Ondersteuning/ontlasting van (intensieve) opvoeding thuis: • Logeerhuis • Speelhuis • Vakantie-opvang • Meeloopgezinnen • Weekend- vakantiepleegzorg

   5. Dagbehandeling

  Dagbehandeling gericht op thuis, school en sociaal leven:  • Dagbehandeling jonge kind • Peutergroep • Buitenschoolse opvang • (Naschoolse) Dagbehandeling

  Dagbehandeling in combinatie met Entrea Onderwijs om schooluitval te voorkomen:
  • Combigroep in Nijmegen en Meander in Tiel

   6. (Tijdelijk) Wonen

  Wonen in een woonvorm die een thuissituatie zo dicht mogelijk benadert, gericht op weer naar huis gaan of zelfstandig leren wonen:
  • Pleegzorg • Gezinshuis • Gezinshuis Plus • Behandelgroep • Gezin Centraal met flexibel verblijf • KamertrainingPlus • Begeleid wonen (ook voor jonge moeders) • of -bij crisis- Tijdelijk Verblijf Groep

  Entrea Lindenhout
  Productcode
  44A07 Pleegzorg 24 uurs
 • Fasehuis, leerhuis. In de wijk werken aan je zelfstandigheid!

  Fasehuis, leerhuis. In de wijk werken aan je zelfstandigheid!

   Met verwijzing 

   1.  Crisis

  Hulp bij (dreigende) crisis of onveiligheid in een gezin: •Ambulante Spoedhulp • Intensief Kort Ambulant • Crisispleegzorg • Tijdelijk Verblijf Groep • Hoog Risico Team

   2. Gezinsbehandeling

  Intensieve ambulante gezinsbehandeling en opvoedingsondersteuning: • Gezin Centraal • Gezin Centraal met flexibel verblijf • 16PLUS • Begeleid wonen jonge moeders • Baby-in-zicht • Video Home Training • Bewerkelijke zorgmeldingen

  Gezinstherapie: • Ouderschap Na Scheiding (ONS) evt. met begeleide omgang • Relationele Gezinstherapie (RGT) • Therapie op basis van Theraplay • (Gezins)Psychomotorische therapie • Lerend Luisteren

  Training, (ook) in combinatie met (Entrea) Onderwijs: • Stop4-7 • Minder Boos en Opstandig • Vaardigheidstraining

   3. Consultatie en Advies

  • Jeugdspecialist Op School (DSAV) • Zorgbemiddeling • Diagnostiek

  4.  Respijtzorg

  Ondersteuning/ontlasting van (intensieve) opvoeding thuis: • Logeerhuis • Speelhuis • Vakantie-opvang • Meeloopgezinnen • Weekend- vakantiepleegzorg

   5. Dagbehandeling

  Dagbehandeling gericht op thuis, school en sociaal leven:  • Dagbehandeling jonge kind • Peutergroep • Buitenschoolse opvang • (Naschoolse) Dagbehandeling

  Dagbehandeling in combinatie met Entrea Onderwijs om schooluitval te voorkomen:
  • Combigroep in Nijmegen en Meander in Tiel

   6. (Tijdelijk) Wonen

  Wonen in een woonvorm die een thuissituatie zo dicht mogelijk benadert, gericht op weer naar huis gaan of zelfstandig leren wonen:
  • Pleegzorg • Gezinshuis • Gezinshuis Plus • Behandelgroep • Gezin Centraal met flexibel verblijf • KamertrainingPlus • Begeleid wonen (ook voor jonge moeders) • of -bij crisis- Tijdelijk Verblijf Groep

  Entrea Lindenhout
  Productcode
  44A28 Fasehuis, Leerhuis, behandelgroep in wijk
 • Tijdelijk verblijf op locatie bij entrea lindenhout; locaties flexibel inzetbaar

  Tijdelijk verblijf op locatie bij entrea lindenhout; locaties flexibel inzetbaar

   Met verwijzing 

  Tijdelijk verblijf op locatie bij entrea lindenhout; locaties flexibel inzetbaar, in afstemming met verwijzer en entreeteam

  Entrea Lindenhout
  Productcode
  44A09 Kortdurend verblijf
 • Behandelgroep 24 uur op terrein entrea lindenhout

  Behandelgroep 24 uur op terrein entrea lindenhout

   Met verwijzing 

  Deze vorm van specialistische jeugdhulp is er voor jongeren met zeer complexe gedragsproblemen. En kan zowel in het vrijwillig als het gedwongen kader gevolgd worden. Voor die laatste geldt dan dat de rechter een maatregel heeft uitgesproken voor de jongere.

  Entrea Lindenhout
  Productcode
  43A38 Behandelgroep 24 uur op terrein (VF7)
 • Kamertraining

  Kamertraining

   Met verwijzing 

  Op weg naar zelfstandigheid

  Voor elke jongere komt er een tijd om op zichzelf te gaan wonen. Dat is niet altijd makkelijk; je wilt het graag, maar een zelfstandig leven opbouwen, daar komt veel bij kijken. Met de juiste begeleiding en ondersteuning helpen wij jongeren om zelfstandig te worden.

  Jongeren van 16 tot 18-plus geven we zorg en ondersteuning op weg naar zelfstandigheid en een eigen plek.

  Entrea Lindenhout
  Productcode
  44A27 Kamertraining
 • Kortdurend Verblijf JW

  Kortdurend Verblijf JW

   Met verwijzing 

  GrandCare Verblijf is er voor mensen vanaf 13 jaar voor wie het wenselijk of noodzakelijk is tijdelijk elders te verblijven. Dit kan om uiteenlopende redenen. Soms voor een paar nachten en soms een langere periode aaneengesloten. GrandCare biedt plaats aan zeven mensen in een prettige, groene en veilige omgeving waarbij 24/7 begeleiding aanwezig is. Jongere kinderen zijn alleen welkom onder begeleiding van een ouder of verzorgende.

  • Het ontlasten van de thuissituatie
  • Het stabiliseren van de thuissituatie
  • Het op adem kunnen komen
  • Ouder-kind begeleiding
  • Ontlasten van mantelzorger(s)
  GrandCare
  Productcode
  44A09 Kortdurend verblijf
 • Kortdurend verblijf WMO

  Kortdurend verblijf WMO

   Met verwijzing 

  Het Verblijf van GrandCare is er voor clienten van 13 tot 100 jaar voor wie het wenselijk of noodzakelijk is kortdurend op een andere plek te verblijven. GrandCare biedt ruimte aan acht mensen in een groene en veilige omgeving.  Het verblijven bij GrandCare kan om uiteenlopende redenen. Soms voor een paar nachten en soms een langere periode aaneengesloten.

  • Ouder-kind begeleiding
  • Ontlasten van mantelzorger(s)
  • Respijtzorg
  • Het ontlasten van de thuissituatie
  • Het stabiliseren van de thuissituatie
  • Het op adem kunnen komen
  GrandCare
  Productcode
  04A04 Kortdurend verblijf volwassenen
 • Logeren voor kind en jeugd

  Logeren voor kind en jeugd

   Met verwijzing 

  In weekenden of tijdens schoolvakanties bieden wij logeeropvang voor kinderenin ons Kind- en Jeugdcentrum in Druten. Ieder kind logeert hierbij in een eigen slaapkamer.

  's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland
  Productcode
  44A09 Kortdurend verblijf
 • Kortdurend Verblijf

  Kortdurend Verblijf

   Met verwijzing 

  Wij bieden verschillende varianten logeermogelijkheden om de thuissituatie te ontlasten voor volwassenen met een verstandelijke, psychiatrische, NAH- of lichamelijke (LG) beperking.

  's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland
  Productcode
  04A04 Kortdurend verblijf volwassenen
 • Casemanagement Jeugd

  Casemanagement Jeugd

   Met verwijzing 

  DITcoaching is er om casemanagement op te pakken binnen de Jeugdwet.
  Door de ervaring binnen jeugdcasussen kan DITcoaching vanuit verschillende disciplines meedenken binnen trajecten om de ontwikkeling van jongeren te stimuleren.

  D.m.v. Socratisch coachen gedragsveranmderingen herkennen en waar mogelijk veranderen.

   

  DITcoaching
  Productcode
  45A55 Casemanagement Jeugd
 • Tijdelijk of kort verblijf/respijtzorg

  Tijdelijk of kort verblijf/respijtzorg

   Met verwijzing 

  Even het huis uit, om daarmee juist thuis te kunnen blijven wonen of andere leden van het gezin tijd voor zichzelf te gunnen. Ook is een logeerweekend een middel om aan concrete ontwikkeldoelen te werken.

  Samenwerkende Zorgboeren Zuid
  Productcode
  44A09 Kortdurend verblijf
 • Woonhuizen/Residentiële Zorg

  Woonhuizen/Residentiële Zorg

   Met verwijzing 

  De woonhuizen zijn voor jongeren vanaf 12 tot en met 18 jaar, die (tijdelijk) niet thuis of in hun netwerk kunnen wonen. Afhankelijk van de situatie en leeftijd werken wij aan het creëren van eigen identiteit, zelf inzicht geven en zelfstandigheid. Het doel van dit (tijdelijk) verblijf is afstand nemen en weer lucht creëren. Zo gewoon mogelijk wonen in een huis in een woonwijk. Naast de begeleiding in het woonhuis is het mogelijk om ambulante begeleiding te krijgen in de thuissituatie en of in het woonhuis. Dit om de overgang naar terugkeer naar huis zo soepel mogelijk te laten verlopen en/of de omgang met elkaar te verbeteren.

  Het doel is dat ouder(s) en jongere weer zelf de regie krijgen en terug kunnen keren naar hun eigen thuissituatie.

  In de woonhuizen worden ongeveer 8 jongeren 24 uur per dag, 7 dagen in de week opgevangen en begeleid door een team van professionals. Er wordt een begeleidingsplan opgesteld met doelen. De doelen worden vormgegeven aan de hand van de acht leefgebieden. Daarbij wordt er extra ondersteuning aangeboden op verschillende leefgebieden, zoals school en werk, vrije tijd, ­financiën, motivatie en toekomstperspectief. Samen wordt er gekeken naar het perspectief van de jongere.

  Een mogelijkheid is om door te stroming naar Kamertrainingscentrum, Begeleid Wonen en Zelfstandig wonen met of zonder ambulante begeleiding vanuit Prokino Zorg Nijmegen.

  De samenstelling van de woonhuizen is een maatschappelijke afspiegeling; kinderen waarbij de ontwikkeling harmonisch verloopt en kinderen die extra zorg behoeven (o.a. ADHD, hechtingsproblematiek, autistische kenmerken).

  Stichting Prokino Zorg
  Productcode
  44A28 Fasehuis, Leerhuis, behandelgroep in wijk
 • Jeugdzorg Plus

  Jeugdzorg Plus

   Met verwijzing 

  Soms verloopt de ontwikkeling van een jongere zodanig dat er ernstige veiligheidsrisico’s ontstaan voor henzelf of voor hun omgeving. Wanneer de jongere daarbij onvoldoende bereikbaar voor hulp is en lichtere hulp heeft niet geholpen, dan is behandeling in een veilige, beschermde omgeving nodig. Dit bieden wij met JeugdzorgPlus.

  JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp waarvoor een machtiging van de kinderrechter is vereist.

  Ottho Gerhard Heldringstichting (OGH)
  Productcode
  43A12 Jeugdzorgplus
 • Spoedopvang bij Entrea lindenhout, als het thuis even niet kan.

  Spoedopvang bij Entrea lindenhout, als het thuis even niet kan.

   Met verwijzing 

   1.  Crisis

  Hulp bij (dreigende) crisis of onveiligheid in een gezin: •Ambulante Spoedhulp • Intensief Kort Ambulant • Crisispleegzorg • Tijdelijk Verblijf Groep • Hoog Risico Team

   2. Gezinsbehandeling

  Intensieve ambulante gezinsbehandeling en opvoedingsondersteuning: • Gezin Centraal • Gezin Centraal met flexibel verblijf • 16PLUS • Begeleid wonen jonge moeders • Baby-in-zicht • Video Home Training • Bewerkelijke zorgmeldingen

  Gezinstherapie: • Ouderschap Na Scheiding (ONS) evt. met begeleide omgang • Relationele Gezinstherapie (RGT) • Therapie op basis van Theraplay • (Gezins)Psychomotorische therapie • Lerend Luisteren

  Training, (ook) in combinatie met (Entrea) Onderwijs: • Stop4-7 • Minder Boos en Opstandig • Vaardigheidstraining

   3. Consultatie en Advies

  • Jeugdspecialist Op School (DSAV) • Zorgbemiddeling • Diagnostiek

  4.  Respijtzorg

  Ondersteuning/ontlasting van (intensieve) opvoeding thuis: • Logeerhuis • Speelhuis • Vakantie-opvang • Meeloopgezinnen • Weekend- vakantiepleegzorg

   5. Dagbehandeling

  Dagbehandeling gericht op thuis, school en sociaal leven:  • Dagbehandeling jonge kind • Peutergroep • Buitenschoolse opvang • (Naschoolse) Dagbehandeling

  Dagbehandeling in combinatie met Entrea Onderwijs om schooluitval te voorkomen:
  • Combigroep in Nijmegen en Meander in Tiel

   6. (Tijdelijk) Wonen

  Wonen in een woonvorm die een thuissituatie zo dicht mogelijk benadert, gericht op weer naar huis gaan of zelfstandig leren wonen:
  • Pleegzorg • Gezinshuis • Gezinshuis Plus • Behandelgroep • Gezin Centraal met flexibel verblijf • KamertrainingPlus • Begeleid wonen (ook voor jonge moeders) • of -bij crisis- Tijdelijk Verblijf Groep

  Entrea Lindenhout
  Productcode
  46A04 Spoedopvang J&O Met Verblijf (VF8)