Bekijk 12 diensten

 • Ottho Gerhard Heldringstichting (OGH)

  Jeugdzorg Plus

    Met verwijzing 
  Soms verloopt de ontwikkeling van een jongere zodanig dat er ernstige veiligheidsrisico’s ontstaan voor henzelf of voor hun omgeving. Wanneer de jongere daarbij onvoldoende...
 • Stichting Koraal

  24-uurs behandeling J&O

    Met verwijzing 
  Koraal locatie Maashorst biedt 24-uurs zorg aan kinderen tot 16 jaar die niet thuis of in een pleeggezin mogen of kunnen wonen. De 24-uurs zorg is er voor kinderen die in principe...
 • 's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland

  Kortdurend Verblijf

    Met verwijzing 
  Wij bieden verschillende varianten logeermogelijkheden om de thuissituatie te ontlasten voor volwassenen met een verstandelijke, psychiatrische, NAH- of lichamelijke (LG) beperking
 • Stichting Time Out Huis Plus

  Time Out Voorziening, Residentieel verblijf, ook wel 24 uurs-opvang genoemd

    Met verwijzing 
  Het Time Out Huis biedt naast tijdelijke huisvesting, gespecialiseerde begeleiding en behandeling op de locatie en intensieve begeleiding van de meiden én hun ouders in de...
 • GrandCare

  Kortdurend Verblijf JW

    Met verwijzing 
  GrandCare Verblijf is er voor mensen vanaf 13 jaar voor wie het wenselijk of noodzakelijk is tijdelijk elders te verblijven. Dit kan om uiteenlopende redenen. Soms voor een paar...
 • GrandCare

  Kortdurend verblijf WMO

    Met verwijzing 
  Het Verblijf van GrandCare is er voor clienten van 13 tot 100 jaar voor wie het wenselijk of noodzakelijk is kortdurend op een andere plek te verblijven. GrandCare...
 • Shelterzorg

  Gezinshuis met gezinshuisouders die permanent aanwezig zijn.

    Met verwijzing 
  Gezinsbehandelhuizen: Voor elke jongeren  is een behandelplan geschreven (Maatwerk)  De behandelcoordinator beschrijft  dit en ziet toe dat de gezinshuisouders dit...
 • DeniseZorg BV, KinderZorg Bijzonder

  Logeren, tijdelijk verblijf

    Met verwijzing 
  Voor de regio Nijmegen bieden wij gedurende schoolvakanties en weekenden logeren aan, voor jeugdigen van 0-23 jaar met een (verpleegkundige)zorgvraag logeren aan. Samen met...
 • Samenwerkende Zorgboeren Zuid

  Tijdelijk of kort verblijf/respijtzorg

    Met verwijzing 
  Even het huis uit, om daarmee juist thuis te kunnen blijven wonen of andere leden van het gezin tijd voor zichzelf te gunnen. Ook is een logeerweekend een middel om aan concrete...
 • 's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland

  Logeren voor kind en jeugd

    Met verwijzing 
  In weekenden of tijdens schoolvakanties bieden wij logeeropvang voor kinderenin ons Kind- en Jeugdcentrum in Druten. Ieder kind logeert hierbij in een eigen slaapkamer.
 • Stichting de Driestroom

  Gezinshuis

    Met verwijzing 
  Een gezinshuis is gericht op het bieden van een vervangende opvoed- en/of behandelomgeving waarbij de Jeugdige geplaatst wordt in een vervangende gezinssituatie. Gezinshuizen zijn...
 • Shelterzorg

  Time out huis

    Met verwijzing 
  Time Out Zandroos is een nieuwe vorm van opvang in Wijchen. Bij Time Out worden jongeren tijdelijk uit de thuissituatie gehaald om tot rust te komen. Het doel is werken aan een...