Bekijk 24 diensten

 • Onder de Bomen

  Tijdelijk verblijf LVB 18+

   Met verwijzing 
  Tijdelijk verblijf LVB omvat herstelgerichte ondersteuning, gericht op verzelfstandiging, 24-uurs bereikbaarheid of toezicht in combinatie met verblijf voor burgers die als gevolg...
 • Onder de Bomen

  Tijdelijk verblijf LVB 18+ (gedragsregulering)

   Met verwijzing 
  Tijdelijk verblijf LVB omvat herstelgerichte ondersteuning, gericht op verzelfstandiging, 24-uurs bereikbaarheid of toezicht in combinatie met verblijf voor burgers die als gevolg...
 • Entrea Lindenhout

  Gezinsvervangend verblijf in een gezinshuis

   Met verwijzing 
   1.  Crisis Hulp bij (dreigende) crisis of onveiligheid in een gezin: •Ambulante Spoedhulp • Intensief Kort Ambulant • Crisispleegzorg • Tijdelijk...
 • 's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland

  Logeren voor kind en jeugd

   Met verwijzing 
  In weekenden of tijdens schoolvakanties bieden wij logeeropvang voor kinderenin ons Kind- en Jeugdcentrum in Druten. Ieder kind logeert hierbij in een eigen slaapkamer.
 • Stichting Koraal

  Behandeling met verblijf LVB binnen een Orthopedgogische Behandel Centrum intensief, zeer intensief

   Met verwijzing 
  Intensieve orthopedagogische behandeling: Een behandelvorm voor jongeren die vanwege gedragsproblematiek op intramurale behandeling zijn aangewezen en door de aard en ernst van de...
 • Parnassia Groep BV

  Dr. Leo Kannerhuis (expert in autisme spectrum stoornissen)

   Met verwijzing 
  Voor jongeren met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen tot en met 23 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling en problemen hebben op school, thuis of in hun...
 • Stichting Prokino Zorg

  Woonhuizen/Residentiële Zorg

   Met verwijzing 
  De woonhuizen zijn voor jongeren vanaf 12 tot en met 18 jaar, die (tijdelijk) niet thuis of in hun netwerk kunnen wonen. Afhankelijk van de situatie en leeftijd werken wij aan het...
 • Entrea Lindenhout

  Werken aan zelfstandig wonen (met begeleiding)

   Met verwijzing 
   1.  Crisis Hulp bij (dreigende) crisis of onveiligheid in een gezin: •Ambulante Spoedhulp • Intensief Kort Ambulant • Crisispleegzorg • Tijdelijk...
 • 's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland

  Kortdurend Verblijf

   Met verwijzing 
  Wij bieden verschillende varianten logeermogelijkheden om de thuissituatie te ontlasten voor volwassenen met een verstandelijke, psychiatrische, NAH- of lichamelijke (LG) beperking
 • Stichting Time Out Huis Plus

  Time Out Voorziening, Residentieel verblijf, ook wel 24 uurs-opvang genoemd

   Met verwijzing 
  Het Time Out Huis biedt naast tijdelijke huisvesting, gespecialiseerde begeleiding en behandeling op de locatie en intensieve begeleiding van de meiden én hun ouders in de...
 • Samenwerkende Zorgboeren Zuid

  Tijdelijk of kort verblijf/respijtzorg

   Met verwijzing 
  Even het huis uit, om daarmee juist thuis te kunnen blijven wonen of andere leden van het gezin tijd voor zichzelf te gunnen. Ook is een logeerweekend een middel om aan concrete...
 • Entrea Lindenhout

  Fasehuis, leerhuis. In de wijk werken aan je zelfstandigheid!

   Met verwijzing 
   1.  Crisis Hulp bij (dreigende) crisis of onveiligheid in een gezin: •Ambulante Spoedhulp • Intensief Kort Ambulant • Crisispleegzorg • Tijdelijk...
 • Ottho Gerhard Heldringstichting (OGH)

  Jeugdzorg Plus

   Met verwijzing 
  Soms verloopt de ontwikkeling van een jongere zodanig dat er ernstige veiligheidsrisico’s ontstaan voor henzelf of voor hun omgeving. Wanneer de jongere daarbij onvoldoende...
 • Entrea Lindenhout

  Gezinsvervangende opvang in een pleeggezin

   Met verwijzing 
   1.  Crisis Hulp bij (dreigende) crisis of onveiligheid in een gezin: •Ambulante Spoedhulp • Intensief Kort Ambulant • Crisispleegzorg • Tijdelijk...
 • Entrea Lindenhout

  Spoedopvang bij Entrea lindenhout, als het thuis even niet kan.

   Met verwijzing 
   1.  Crisis Hulp bij (dreigende) crisis of onveiligheid in een gezin: •Ambulante Spoedhulp • Intensief Kort Ambulant • Crisispleegzorg • Tijdelijk...