Bots Begeleiding BV
Bots Begeleiding BV
  Met verwijzing 
Productcodes:
02A03, 02A17, 02A05, 02A20, 02A21 meer...
Locatie:
Nijmegen

Molenveldlaan 170
6523RN 

Nijmegen
024-3222576
Bereikbaar: werkdagen

Bots Begeleiding BV

Kernwoorden die onze begeleiding typeren zijn ambulant, op maat en gespecialiseerd. In de uitvoering van onze begeleiding hanteren we de principes van vraaggericht en contextgericht werken gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren en deelnemen aan onze samenleving (levensloopbegeleiding). Vraaggericht staat in onze opvatting voor het gegeven dat de hulpvraag van de jeugdige of volwassene het uitgangspunt is voor de hulp. Bij jeugdigen horen daar vaak ook de ouders bij. De cliënt en de ouders zijn hiermee onze opdrachtgever. BOTS vindt het belangrijk dat cliënten zeggenschap en inspraak houden bij het vormgeven aan de eigen begeleiding. De hulpvraag wordt dan ook vastgelegd, in een gezamenlijk opgesteld, werkplan. De begeleiding is gericht op verandering. In de werkwijze met de cliënt staan de begrippen duidelijkheid, openheid en samenwerken centraal. De positie en inbreng van de jeugdige of de volwassene staan centraal, evenals de eigen verantwoordelijkheid. De begeleiding is hierop afgestemd en biedt ruimte om mee te denken over en mee vorm te geven aan de inrichting van het begeleidingsproces. Contextgericht betekent dat het werken altijd gebeurt in de context (omgeving) waarbinnen de hulpvraag gesteld wordt en waarvan de jeugdige of volwassene op dat moment dan ook deel uitmaakt. Dit kan zowel in de thuis-, school-, werk- of een vrijetijdssituatie zijn. Er wordt in de situatie, waarin de vraag zich voordoet, met de jeugdige of volwassene en waar nodig het gezin gewerkt aan inzicht in de problemen, het zoeken naar veranderingsmogelijkheden en het verwerven van nieuwe vaardigheden.

Laatst bijgewerkt: 16-12-2019

Specificaties

KvK 9109870
AGB WMO  73730810
AGB Jeugd  73730810
Telefoonnummer 024-3222576
Website  Website
Aantal werknemers
10-100
Gecontracteerde productcodes
 •   02A03 Reguliere begeleiding volwassenen
 •   02A17 Reguliere begeleiding in een groep volwassenen
 •   02A05 Specialistische begeleiding volwassenen
 •   02A20 Specialistische begeleiding in een groep volwassenen
 •   02A21 Casemanagement volwassenen
 •   45A04 Reguliere begeleiding jeugd
 •   45A71 Reguliere begeleiding in een groep jeugd
 •   45A05 Specialistische begeleiding jeugd
 •   45A49 Specialistische begeleiding in een groep jeugd
 •   45A55 Casemanagement Jeugd
 •   42A03 Vervoersdiensten

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Nijmegen (Molenveldlaan)
Molenveldlaan 170
6523RN Nijmegen
024-3222576
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving