Bureau Beckers
Bureau Beckers
  Met verwijzing 
Productcodes:
02A03, 02A17, 02A05, 02A20, 02A21 meer...
Locatie:
Nijmegen

St. Annastraat 376
6525ZK 

Nijmegen
06-28393320
Bereikbaar: werkdagen

Bureau Beckers

Bureau Beckers is opgericht vanuit een visie op de maatschappij, en biedt zorg aan cliënten om deze visie in de praktijk te kunnen brengen. Dit is de maatschappijvisie van Bureau Beckers:

Onze overtuiging is dat optimale zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname de belangrijkste voorwaarden zijn voor het welzijn van de mens. Bureau Beckers wil dit mogelijk maken voor mensen uit de doelgroep in de regio.

Deze maatschappijvisie ligt ten grondslag aan de keuzes die wij maken als organisatie en is uitgewerkt in onze missie (wat we doen) en in onze kernwaarden (waar we voor staan). Op basis van missie en kernwaarden geven wij invulling aan onze toekomstvisie en onze werkwijze. 

Kernwaarden

 • Het is voor onze cliënten belangrijk om zelfredzaam te zijn en aan de maatschappij deel te kunnen nemen.
  Daarom zijn onze trajecten eindig en werken we zo snel mogelijk toe naar afbouw van begeleiding of overstappen naar lichtere vormen van begeleiding.

 • Het is voor onze cliënten belangrijk om zorg te krijgen die aansluit op de kern van de problematiek. Dit is voor een deel van onze doelgroep niet vanzelfsprekend omdat hun problematiek maakt dat zij zelf lastig kunnen aangeven (of inzien) wat de kern van de problematiek is.
  Daarom helpen wij cliënten die bij ons komen met een complexe zorgvraag of waarbij wij in de begeleiding merken dat er onderliggende problematiek speelt, met het verhelderen van die zorgvraag en zo nodig met het vinden van passende zorg buiten Bureau Beckers.

 • Het is voor onze cliënten belangrijk dat verandering in (de stabiliteit van) hun situatie snel en adequaat wordt onderkend, zodat daar tijdig actie op kan worden ondernomen.
  Daarom bieden wij cliënten die geen acute zorgvraag (meer) hebben, maar die wel moeite hebben zelf aan de bel te trekken op het moment dat deze situatie verandert, en van wie het eigen netwerk dit niet kan oppakken, waakvlambegeleiding.

 • Het is voor onze cliënten belangrijk om zich bij de begeleiding altijd veilig te voelen.
  Daarom zorgen wij dat iedere cliënt ten minste twee begeleiders kent.

 • Onze cliënten hebben veelal een diagnose. Deze diagnose biedt hen en anderen inzicht in hoe zij werken, maar deze diagnose bepaalt niet hun identiteit.
  Daarom staat bij ons altijd de cliënt als persoon centraal, en werken wij met hen aan de problemen die zij in het dagelijks leven ervaren. Wij werken niet met een standaard werkwijze die is gebaseerd op standaard-kenmerken die bij een diagnose horen, omdat een dergelijke methode vaak niet voldoende aansluit op de cliënt en de problemen die hij of zij in het dagelijks leven ervaart.

Bureau Beckers werkt met de volgende onderaannemers:
- KindPlus
- Opgeruimd Op Orde
- Structuurpraktijk

Laatst bijgewerkt: 16-12-2019

Specificaties

KvK 59903643
AGB WMO  73730819
AGB Jeugd  73730819
Telefoonnummer 06-28393320
Website  Website
Aantal werknemers
10-100
Gecontracteerde productcodes
 •   02A03 Reguliere begeleiding volwassenen
 •   02A17 Reguliere begeleiding in een groep volwassenen
 •   02A05 Specialistische begeleiding volwassenen
 •   02A20 Specialistische begeleiding in een groep volwassenen
 •   02A21 Casemanagement volwassenen
 •   45A04 Reguliere begeleiding jeugd
 •   45A71 Reguliere begeleiding in een groep jeugd
 •   45A05 Specialistische begeleiding jeugd
 •   45A49 Specialistische begeleiding in een groep jeugd
 •   45A55 Casemanagement Jeugd
 •   42A03 Vervoersdiensten

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Nijmegen (St. Annastraat)
St. Annastraat 376
6525ZK Nijmegen
06-28393320
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving