Bekijk 13 organisaties

 • Thuiszorg M.O.C.

  Thuiszorg M.O.C.

   Met verwijzing 

  Bij Thuiszorg MOC kun je ondersteuning (WMO-individuele begeleiding) krijgen. Maar je kunt ook gebruik maken van onze dagbesteding voor ouderen 65+ in Lindenholt. Ook levert MOC wijkverpleging en persoonlijke verzorging.

 • OBG

  OBG

   Met verwijzing 

  OBG is er voor alle Nijmegenaren die actief en gezond willen leven en ouder worden.  We bieden zorg en huishoudelijke hulp als het even niet meer vanzelf gaat. En we organiseren veel activiteiten die u kunt vinden in de agenda bij www.obg.nu

 • Zorgboerderij Henricus Hoeve

  Zorgboerderij Henricus Hoeve

   Met verwijzing 

  Zorgboerderij Henricus Hoeve biedt dagbesteding aan kwetsbare individu in groepsverband

 • 's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland

  's Heeren Loo, Zuidoost-Nederland

   Met verwijzing 

  ’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of andere beperking. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland.

 • Actief Zorg / Actief Huiszorg

  Actief Zorg / Actief Huiszorg

   Met verwijzing 

  Actief Zorg is een thuiszorgorganisatie die verzorging, verpleging, hulp in de huishouding en advies biedt waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Actief Zorg werkt daarbij met kleine teams in de wijk.

 • DITcoaching

  DITcoaching

   Met verwijzing 

  DITcoaching Specialisten in begeleiding en coaching Jeugdwet en WMO

 • GrandCare

  GrandCare

   Met verwijzing 

  GrandCare biedt specialistische en reguliere ambulante begeleiding.

  GrandCare wordt vaak ingezet in multiproblem-situaties zoals; opvoedvraagstukken, verwaarlozing en financiele problemen.

  Tevens heeft GrandCare een logeeropvang. 

 • Thuiszorg INIS

  Thuiszorg INIS

   Met verwijzing 

  Als u hulp of steun nodig heeft, doet u een beroep op uw familie, vrienden of buren. Soms is dat niet meer voldoende en u wilt toch zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen. Thuiszorg INIS neemt dan graag het zorgstokje over!

 • Samenwerkende Zorgboeren Zuid

  Samenwerkende Zorgboeren Zuid

   Met verwijzing 

  SZZ biedt begeleiding, ondersteuning en respijtzorg op kleinschalige locaties, bij zorgbedrijven in een agrarische omgeving.

 • Poetszorg, poetsen met een praatje

   Met verwijzing 

  Poetszorg is een door de gemeente gecontracteerde Wmo-partij voor huishoudelijke ondersteuning. Dat betekent dat iedereen met een ‘indicatie huishoudelijke ondersteuning’ voor Poetszorg kan kiezen.  

 • Home Instead Thuisservice Nijmegen

  Home Instead Thuisservice Nijmegen

   Met verwijzing 

  U wilt zelf bepalen hoe u uw leven leidt. In uw eigen huis, op uw eigen manier. Soms lukt dat niet meer alleen. Dan kunnen wij u ondersteunen op de manier zoals u dat wilt.

 • Thuiszorg ELELE

  Thuiszorg ELELE

   Met verwijzing 

  Huishoudelijke hulp

  Individuele begeleiding

  Dagbesteding

  Persoonlijke verzorging

  Wet Langdurige zorg

 • VoorZorgThuis

  VoorZorgThuis

   Met verwijzing 
  VoorZorgThuis richt zich op het verbeteren en instant houden van de levenskwaliteit van senioren in hun eigen leefomgeving.