I Care
I Care
  Met verwijzing 
Productcodes:
02A03, 02A17, 03A03, 02A05, 02A20 meer...
Locatie:
Arnhem

Geitenkamp 1
6823HC 

Arnhem
026-8444445
Bereikbaar: werkdagen

I Care

I Care  is een Woon- en jobcoach organisatie voor jongeren en jong volwassenen, van 18 jaar en ouder, met een (licht) verstandelijke beperking, gedrags- en/of psychiatrische problemen. I Care biedt ambulante begeleiding op het gebied van onder meer wonen, werken en financiën. De begeleiding gebeurt zoveel mogelijk door twee vaste coaches en is afgestemd op de specifieke zorgbehoeften van de cliënt.

De doelgroep waar I Care zich vooral op richt zijn cliënten met meervoudige problematiek. Naast een licht verstandelijke beperking, en/of psychiatrische problemen, is er vaak sprake van agressieproblematiek, gedragsproblematiek en/of drugs/alcohol problematiek. Cliënten hebben over het algemeen een langdurig hulpverleningsverleden achter zich.

Het doel van I Care is om haar cliënten zo optimaal mogelijk te laten functioneren en mee te laten doen in de samenleving. Ze op een plek te krijgen waar ze zich thuis en gewaardeerd voelen. Dit doel wordt onder meer nagestreefd door te kiezen voor het inzetten van twee vaste begeleiders (woon-en jobcoaches) per cliënt.  

Alle hulpvragen worden met de cliënt door deze twee vaste begeleiders aangepakt. Zo ontstaat er als het ware één loket, geen versnippering. Middels een uniform en eenduidig rapportage systeem, worden onder meer doelen, hulpvragen, vorderingen en dergelijke adequaat bijgehouden.

I Care wil zorg aanbieden in de meest brede zin van het woord. Zorg op het gebied van wonen, werken en financiën. In de visie van I Care zijn al deze aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als bij één van deze gebieden zaken niet optimaal verlopen, heeft dit automatisch effect op de andere gebieden. Door aandacht te hebben voor en ondersteuning te bieden bij alle drie de gebieden, kan dit de ontwikkeling van een cliënt duurzaam versterken. I Care hecht veel waarde aan het opbouwen van een werkrelatie, waarbij de persoonlijke 'touch' centraal staat.

In haar begeleiding gaat I Care uit van een eclectische benadering. Dat wil zeggen dat I Care in haar bejegening uitgaat van datgene dat “werkt” en past bij haar cliënten. Dit kan zich uiten in verschillende werkwijzen, methodieken of stijlen van begeleiden. Voorbeelden hier van zijn: competentiegericht werken, doe-reflectie gericht werken en empowerment. De basis van de begeleiding door I Care is de presentiebenadering. De begeleiding “is er” in een frequentie die nodig is en met een inhoud die op maat is gesneden.

I Care biedt sinds 2015 ook behandeling. Cliënten kunnen worden behandeld bij hun psychische problematiek door een gezondheidszorg- psycholoog/ cognitief gedragstherapeut, die in dienst is van I Care.  De behandeling vindt meestal plaats bij de cliënten thuis. De behandeling bestaat onder andere uit cognitieve gedragstherapie. Hierbij valt te denken aan de behandeling van depressie, eet- en verslavingsproblematiek, angsten, relatieproblemen en problemen bij de agressie- en emotieregulatie. De behandeling vindt plaats volledig afgestemd op de individuele cliënt. Verder kan ook EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) worden ingezet voor onder andere traumaverwerking en verslaving.

      

Laatst bijgewerkt: 16-12-2019

Specificaties

KvK
AGB WMO 
AGB Jeugd 
Telefoonnummer 06-50283607
Website  Website
Aantal werknemers
0-10
Gecontracteerde productcodes
  •   02A03 Reguliere begeleiding volwassenen
  •   02A17 Reguliere begeleiding in een groep volwassenen
  •   03A03 Persoonlijke verzorging volwassenen
  •   02A05 Specialistische begeleiding volwassenen
  •   02A20 Specialistische begeleiding in een groep volwassenen
  •   02A21 Casemanagement volwassenen

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Arnhem (I Care)
  Hoofdvestiging
Geitenkamp 1 a
6823HC Arnhem
026-8444445
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving