Kruip Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
Kruip Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
 Met verwijzing 
Productcodes 54001 en 54002
Locaties Nijmegen en Lent
wachtlijst in weken
vanaf 16

Oude Groenestraat 11, 6515EA Nijmegen

  024-6453885
  Bereikbaar: werkdagen

Kruip Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie

Uitgebreide omschrijving

De Praktijk is gespecialiseerd in het bieden van hulp aan kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar, en hun ouders. Afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen kan de hulp b.v. bestaan uit een aantal gesprekken, waarin adviezen en voorlichting gegeven wordt, waarmee de zorgen gericht aangepakt kunnen worden. De hulp kan ook bestaan uit (uitgebreid) onderzoek en behandeling van het kind, de jongere, de ouders of het gezin. Zonder problemen worden kinderen en jongeren niet groot. Soms kunnen problemen echter zo ingewikkeld, zo groot worden en zo lang voortduren, dat ze nog moeilijk op te lossen zijn zowel voor het kind, de jongere als voor de ouders. Meestal liggen verschillende factoren ten grondslag aan het ontstaan van problemen. Te noemen zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingsfase van het kind/de jongere, de omgang en opvoeding die deze vraagt, maar ook de eigen aard van het kind. De problemen kunnen zichtbaar worden in het ontstaan van psychische en/of lichamelijke klachten, of gedragsproblemen. Reden van aanmelding kunnen alle problemen zijn waar kinderen, adolescenten en hun ouders tegen aan kunnen lopen. Te denken valt aan: - vermoeden van aanwezigheid van ADHD, Autisme Spectrum Stoornis - gedragsproblemen, oppositioneel gedrag - angstklachten (b.v. angst bij het inslapen, separatieangstklachten, angst voor specifieke situaties, faalangst, dwang) - moeite met het verwerken van traumatische gebeurtenissen - depressieve klachten - opvoedingsproblemen - onvoldoende sociale weerbaarhed - concentratieproblemen - psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn) - ontwikkelingsproblemen bij het jonge kind ( 0 tot 4 jaar) - emotionele problemen die voortvloeien uit leerproblemen (faalangst, onzekerheid) - identiteitsproblemen - problemen in de gezinssfeer, gezinsinteracties

Samenwerking met partners

De praktijk is aangesloten bij de Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen (VJGGZ)

Wachtlijst
Laatst bijgewerkt: 16-02-2023

Specificaties

KvK 67677398
AGB WMO 94063013
AGB Jeugd 94063013
Telefoonnummer 0246453885
Website http://www.kruipkindenjeugd.praktijkinfo.nl 
Aantal werknemers
0-10
Zorgsoorten Jeugd GGZ
Leefgebied Psychische gezondheid
Plaats Beuningen, Nijmegen, Wijchen, Berg en Dal, Druten, Heumen en Mook en Middelaar
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Locatie ondersteuning Bij de zorgaanbieder
Psychische klachten ADD, ADHD, Angst, Autisme (spectrumstoornis), Depressie, Dwangstoornissen, Gedragsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Hooggevoeligheid, Niet aangeboren hersenletsel, Paniekaanvallen, Posttraumatische stressstoornis, Psychosomatische klachten, Rouw, Stress en Trauma
Meertaligheid Engels en Nederlands
Wachtlijst https://kruipkindenjeugd.praktijkinfo.nl/ 
Wachtlijst in weken vanaf 16
Productcodes
  •  54001 Behandeling basis jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)
  •  54002 Specialistische jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)
  • 0 meer...
  • 0 minder...

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Nijmegen 
 Hoofdvestiging
Oude Groenestraat 11, 6515EA Nijmegen
Bereikbaar: werkdagen
Lent 
 Nevenvestiging
Thermionpark 21, 6663MM Lent
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Basis GGz
Gespecialiseerde GGZ
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Wachtlijst ontbreekt
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: