Onder de Bomen
Onder de Bomen
  Met verwijzing 
Productcodes:
02A03, 02A17, 03A03, 02A05, 02A20 meer...
Locaties:
Nijmegen en Megen meer...

Postweg 50
6523LD 

Nijmegen
06 - 51 48 78 75
Bereikbaar: werkdagen

Onder de Bomen

Onder de Bomen wil mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische achtergrond ondersteunen zo zelfstandig mogelijk te (blijven) leven. Visie Onder de Bomen wordt gedreven door het bieden van eerlijke zorg. Eerlijke zorg geven wij vorm door te doen wat je zegt en te laten zien wat je doet. Wat we ook verstaan onder eerlijke zorg is het kijken naar mogelijkheden van mensen, inzetten op ontwikkeling van vaardigheden en streven naar duurzame participatie in de samenleving. Onder de Bomen streeft naar een bureaucratieloze organisatie waarbij we zorg organiseren vanuit de relatie en nabijheid. Door professionals regie te geven over hun werk, ontstaat er maatwerk voor de cliënten, medewerkers en organisatie. Dat leidt niet alleen tot medewerkers met meer plezier in hun werk gaan, maar draagt tevens bij aan een snellere ontwikkeling van de cliënten. De visie van Onder de Bomen bestaat uit vijf pijlers: 1 – Positieve gezondheid We onderschrijven de definitie van Positieve Gezondheid van Machteld Huber (2012): ‘Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Positieve gezondheid kent zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. De zes dimensies komen terug in het zorgplan, de evaluatie en de gespreksvoering. 2 – Stimuleren van persoonlijke groei Ons uitgangspunt is dat ieder mens zich wil ontwikkelen. Dit kan met grote stappen, maar gaat vaak met kleine stapjes. Wij stimuleren de persoonlijke groei naar zelfstandigheid en volwaardige participatie door te begeleiden bij de kleine stappen vooruit en zullen helpen deze vooruitgang vast te houden. Dit vraagt maatwerk per individu en dat zullen we bieden. De eigen motivatie is erg belangrijk voor de ontwikkeling naar zelfstandigheid. Dit zullen wij nadrukkelijk bespreken bij de aanmelding en tijdens de begeleiding. 3 – Eerlijke zorg Wij zijn ons ervan bewust dat we veel vertrouwen vragen. We vragen vertrouwen aan de cliënten om de juiste zorg te bieden, we vragen vertrouwen aan medewerkers in de arbeidsrelatie en aan onze maatschappelijke partners om gezamenlijke ambities waar te maken. Eerlijke zorg geven wij vorm door te doen wat je zegt en te laten zien wat je doet. Dit basisprincipe is het vertrekpunt van ons als organisatie in alles wat we doen, omdat we snappen dat het belangrijk is dat we ook vertrouwen geven. Wat we doen is duurzaam, duurzaam voor de cliënt, de maatschappij, het milieu en de organisatie. 4 – Ondernemerschap Als Onder de Bomen creëren we een woon- en werkomgeving die inspireert en uitdaagt tot ontwikkelen bij medewerkers en cliënten. De uitgangspunten hierbij zijn vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid en talent. Onder de Bomen staat voor ondernemerschap, waar iedere medewerker zich eigenaar voelt en ondernemend is. Op deze manier zorgen we voor werk van betekenis met maatschappelijk toegevoegde waarde. 5 – Lokaal verbonden Als organisatie zijn we lokaal verbonden en regionaal georiënteerd. Vanuit ons streven naar inclusie en volwaardige participatie, geven we onze verbondenheid met de lokale samenleving vorm. Cliënten van Onder de Bomen blijven zoveel mogelijk actief in hun eigen omgeving, binnen hun eigen netwerk. We zorgen voor interactie en het vergroten van de leefbaarheid van de wijk. Dit doen we samen met cliënten, andere bewoners en onze maatschappelijk partners. Onze regionale oriëntatie houdt in dat we cliënten zelfstandig maken binnen hun oorspronkelijke regio. Hiervoor onderhouden we intensieve contacten met sociale wijkteams en (boven)regionale behandelcentra.

Laatst bijgewerkt: 16-12-2019

Specificaties

KvK 64413438
AGB WMO  98101673
AGB Jeugd  98101673
Telefoonnummer 06 - 51 48 78 7
Website  Website
Aantal werknemers
10-100
Gecontracteerde productcodes
 •   02A03 Reguliere begeleiding volwassenen
 •   02A17 Reguliere begeleiding in een groep volwassenen
 •   03A03 Persoonlijke verzorging volwassenen
 •   02A05 Specialistische begeleiding volwassenen
 •   02A20 Specialistische begeleiding in een groep volwassenen
 •   07A03 Dagbesteding volwassenen
 •   02A21 Casemanagement volwassenen
 •   08A03 Vervoer dagbesteding en kortdurend verblijf
 •   10A22 Tijdelijk verblijf LVB met begeleiding en eventueel verzorging
 •   10A25 Tijdelijk verblijf LVB met (dagelijks) intensieve begeleiding en verzorging en gedragsregulering
 •   45A04 Reguliere begeleiding jeugd
 •   45A71 Reguliere begeleiding in een groep jeugd
 •   40A04 Verzorging en begeleiding jeugd
 •   45A05 Specialistische begeleiding jeugd
 •   45A49 Specialistische begeleiding in een groep jeugd
 •   45A55 Casemanagement Jeugd
 •   42A03 Vervoersdiensten

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Nijmegen (Postweg)
Postweg 50 a
6523LD Nijmegen
06 - 51 48 78 75
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Nijmegen (Bredestraat)
Bredestraat 75
6542SR Nijmegen
0616452860
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Nijmegen (Bijleveldsingel)
Bijleveldsingel 26
6521AT Nijmegen
0647761697
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving

Megen (Meerstraat)
Meerstraat 22
5366KB Megen
06 - 45 27 40 62
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving

Diensten

Werk en Dagbesteding
Gesteund Wonen