Optima psychologische praktijk
Optima psychologische praktijk
 Met verwijzing 
Productcode 54001
Locatie Nijmegen
wachtlijst in weken
vanaf 6

Brakkensteinweg 27, 6525RN Nijmegen

  0633981677
  Bereikbaar: werkdagen

Optima psychologische praktijk

Uitgebreide omschrijving

Optima richt zich op kinderen en jongeren van 4 – 20 jaar met uiteenlopende psychische problemen. Ook zijn er kinderen die een verhoogd risico lopen om in hun ontwikkeling geremd te worden.  Die stagnatie in de ontwikkeling heeft gevolgen voor alle levensdomeinen en ontwikkelingstaken. Zo kunnen er beperkingen zijn in het functioneren, thuis, in de interactie met leeftijdsgenoten en op school. Het kan gaan om gedragsproblemen als boosheid en agressie, om teruggetrokken, angstig en somber gedrag, slaapproblemen, autistische kenmerken, aandachtsproblemen of om leer- of gedragsproblemen op school.

Adequate hulp draagt ertoe bij dat deze kinderen zo goed mogelijk kunnen meedoen, thuis, op school en in de buurt, zodat jongeren later zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving.

Optima hanteert de volgende uitgangspunten:

 • Laagdrempelig, flexibel en in de gezinssituatie: hulp op maat, face-to-face of online
 • Stepped care, waarbij in eerste instantie minder intensieve hulp wordt aangeboden
 • Preventieve ondersteuning
 • Vroegtijdige signalering om te voorkómen dat kinderen in hun ontwikkeling worden belemmerd
 • Snelle advisering om verergering van school- of opvoedingsproblemen te voorkomen
 • Handelingsgerichte diagnostiek om de aard en ernst van de psychische aandoening te onderzoeken, gericht op optimale behandeling
 • Kortdurende interventies/behandeling
 • Hulpverlening gebaseerd op wetenschappelijke theoretische inzichten (evidence-based)
 • Hulpverlening samen met ouders en kind, gericht op het kind, de omgeving (ouders, brusjes) en school
 • De intensiteit van de zorg kan flexibel gevarieerd worden wanneer bij een transitie naar een andere levensfase klachten verergeren (bijvoorbeeld bij de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs)
 • Samenwerking met partners vanuit jeugdhulpverlening, huisarts, passend onderwijs, (verstandelijk) gehandicaptenzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie.

 

Samenwerking met partners

We werken nauw samen met huisartsen, jeugdartsen en indien noodzakelijk met een kinder- en jeugdpsychiater voor consultatie en medicatie-advies.

Verder is er altijd afstemming met scholen (intern begeleider, zorgadviesteam, schoolarts, orthopedagoog).

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK 54233003
AGB WMO 94004135
AGB Jeugd 94004135
Telefoonnummer 0633981677
Website https://optimanijmegen.nl/ 
Aantal werknemers
0-10
Zorgsoorten Jeugd GGZ
Leefgebied Psychische gezondheid
Plaats Nijmegen, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Mook en Middelaar
Leeftijd Jongvolwassenen (18 tot 23 jaar)
Locatie ondersteuning
Psychische klachten ADD, ADHD, Angst, Autisme (spectrumstoornis), Depressie, Dyslexie / dyscalculie, Gedragsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafdheid, Hooggevoeligheid, Niet aangeboren hersenletsel, Paniekaanvallen en Psychosomatische klachten
Meertaligheid
Wachtlijst
Wachtlijst in weken vanaf 6
Productcodes  54001 Behandeling basis jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Nijmegen 
Brakkensteinweg 27, 6525RN Nijmegen
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Behandeling jeugd-ggz basis
Psychologisch onderzoek
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Wachtlijst ontbreekt
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: