Parnassia Groep BV
Parnassia Groep BV
  Met verwijzing 
Productcodes:
04A04, 44A09, 45A55, 42A03, 54001 meer...
Locaties:
Tilburg, Eindhoven, Zwolle meer...

Saal van Zwanenbergweg 1
5026RM 

Tilburg
088-3588820
Bereikbaar: werkdagen

Parnassia Groep BV

Youz is specialist in (complexe) kinder- en jeugdpsychiatrie. We helpen kinderen en jongeren met o.a. autisme, ADHD, ontwikkelingsstoornissen, angst, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, trauma en interculturele jeugdpsychiatrie.

Met een verwijzing/toewijzing kunnen wij je helpen. Samen met jou en je gezin bespreken we de problemen en stellen we een aantal doelen vast die we met elkaar willen behalen. Het kan zijn dat er specialistische zorg nodig is, maar dit hoeft niet. Als blijkt dat er expertise nodig is van andere partijen, dan werken we nauw samen. Dat kan thuis, op een van onze locaties, in dagbehandeling of klinisch. We doen alles wat er voor jou nodig is om veilig op te groeien.

Vanuit Parnassia Groep bieden wij zorg vanuit Youz voor alle reguliere (complexe) kinder- en jeugdpsychiatrie, vanuit i-psy voor de interculturele kind- en jeugdpsychiatrie en vanuit het dr. Leo Kannerhuis voor de hele complexe ASS probematiek. Dit betekent van Basis GGZ tot en met opname in een kliniek of logeren. We werken nauw samen met onze volwassenzorg en met de ketenpartners in de regio.

Laatst bijgewerkt: 16-12-2019

Specificaties

KvK 24417607
AGB WMO 6290832
AGB Jeugd 6290832
Telefoonnummer 088-3581444
Website  Website
Aantal werknemers
  500+
Gecontracteerde productcodes
  •   04A04 Kortdurend verblijf volwassenen
  •   44A09 Kortdurend verblijf
  •   45A55 Casemanagement Jeugd
  •   42A03 Vervoersdiensten
  •   54001 Behandeling basis jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)
  •   54002 Specialistische jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:

Tilburg (Saal van Zwanenbergweg)
Saal van Zwanenbergweg 1
5026RM Tilburg
 Beschrijving
088-3588820
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Pastoriestraat)
Pastoriestraat 165
5612EK Eindhoven
 Beschrijving
088-3588950
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Zwolle (Rembrandtlaan)
Rembrandtlaan 10
8021DH Zwolle
 Beschrijving
088-3589200
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Breda (Westbroek)
Westbroek 39
4822ZX Breda
 Beschrijving
088-3573737
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Lelystad (Het Ravelijn)
Het Ravelijn 1
8233BR Lelystad
 Beschrijving
088-3589899 Routebeschrijving

Almere (Metropolestraat)
Metropolestraat 1 c
1315KK Almere
 Beschrijving
088-3589200
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving