PFF Centrum voor HoogOntwikkelingsPotentieel
PFF Centrum voor HoogOntwikkelingsPotentieel
 Met verwijzing 
Productcodes 45A55 en 54002
Locatie Nijmegen
wachtlijst in weken
vanaf 2

Nieuwstadweg 7, 6545AM Nijmegen

  0736562156
  Bereikbaar: werkdagen

PFF Centrum voor HoogOntwikkelingsPotentieel

Uitgebreide omschrijving

Wij streven twee hoofddoelen na: het welbevinden van het  kind met potentiële vermogens en het stimuleren van de ontwikkeling van potentieel vermogen naar talent.

Wij zijn van mening dat hoogbegaafde of cognitief voorlijke kinderen/jongeren (in vergelijking met leeftijdsgenoten) net zo min sociaal of emotioneel extra kwetsbaar zijn, als dat ze minder psychische klachten kunnen ontwikkelen. Wij bieden expliciet ondersteuning en hulp aan die cognitief voorlijke en creatief sterke kinderen, jongeren en jongvolwassenen die aanlopen tegen een interne discrepantie (voorlijkheid of achterstand op sociaal en emotioneel gebied, verschillende mentale leeftijden/a-synchroniteit, leerproblemen) of externe mismatch (met de omgeving, leerstof of leeftijdsgenoten). Cognitief voorlijke kinderen hebben naar mijn mening behoefte aan gerichte aandacht voor het leren ontwikkelen van hun vaardigheden op zowel het cognitieve gebied als voor het totaal van sociale en emotionele vaardigheden.  Het is nodig voor deze jonge mensen dat er oprechte aandacht besteed wordt aan het versterken van hun individuele zwakke en sterke kanten op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Nodig is: leren denken, leren werken, leren leren, leren leven met zorg voor zichzelf en de ander. Met als doel dat ze zichzelf kunnen door ontwikkelen richting zelfactualisatie en wijsheid.

Binnen onze holistische en oplossingsgerichte benaderingswijze diagnosticeren, adviseren, behandelen en begeleiden wij kinderen, systemen en volwassenen met zowel enkelvoudige als complexe problematiek. Tijdens de gesprekken wordt veel gewerkt met beeldende middelen. Er is expliciet specifieke expertise op het gebied van hoogbegaafdheid.  Diagnostiek kan geboden worden op zowel leergebied, als psychologisch en psychiatrisch gebied.
Als er sprake is van een intensieve psychotherapeutische behandeling dan wordt een proces in gang gezet dat leidt tot daadwerkelijke verandering. Het doel is om binnen dit proces de scheefgroei die in de ontwikkeling is opgetreden weer om te buigen zodat iemand weer wordt die hij of zij daadwerkelijk is. Van u en uw kind wordt, net als van de therapeut, hard werken verwacht om dit tot stand te brengen.

Samenwerking met partners

      We werken samen met Radbouduniversiteit, er is een hoogleraar verbonden aan ons team.

We werken samen met Stedelijk Gymnasium Nijmegen.

We werekn samen met netwerk hoogbegaafden specialisten regio Nijmegen-Arnhem.

 

Wachtlijst
Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

KvK 17252262
AGB WMO 94000326
AGB Jeugd 94000326
Telefoonnummer 0736562156
Website http://www.ppfcentrum.nl 
Aantal werknemers
0-10
Zorgsoorten Jeugd GGZ
Leefgebied Psychische gezondheid
Plaats Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen
Leeftijd Jongvolwassenen (18 tot 23 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar), Jeugd (tot 18 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)
Locatie ondersteuning Bij de zorgaanbieder
Psychische klachten ADD, ADHD, Angst, Autisme (spectrumstoornis), Burn-out, Depressie, Gedragsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafdheid, Hooggevoeligheid, Posttraumatische stressstoornis, Psychosomatische klachten, Stress, Trauma, Impulsbeheersing, Paniekaanvallen en Persoonlijkheidsstoornissen
Meertaligheid Engels, Nederlands en Duits
Wachtlijst https://psychologenpraktijkfrumau.nl/aanmelden/ 
Wachtlijst in weken vanaf 2
Productcodes

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Nijmegen 
 Nevenvestiging
Nieuwstadweg
Nieuwstadweg 7, 6545AM Nijmegen
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Aangeboden behandelvormen / therapie (Hoogbegaafdheid)
Casemanagement
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Wachtlijst ontbreekt
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: