STAPjeugdhulp
STAPjeugdhulp
 Met verwijzing 
Productcodes 45A52, 45A53, 45A55, 45A65, 45A69 meer...
Locatie Nijmegen
wachtlijst in weken
vanaf 12

Vlietstraat 20-C, 6542SL Nijmegen

  06-15447359
  Bereikbaar: werkdagen

STAPjeugdhulp

Uitgebreide omschrijving

STAPjeugdhulp is een praktijk voor jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar met gedrags- en/of psychiatrische problemen en hun gezin. Bij STAPjeugdhulp werken we ervaringsgericht en vanuit een systemische visie. Dat wil zeggen dat de focus ligt op de interacties tussen de jongere en zijn omgeving in het hier en nu. Het gezin vormt hierbij de basis. Daar waar mogelijk wordt de sociale context van de jongere in ruimere zin erbij betrokken, bijvoorbeeld werk, school of sportvereniging. Door de nauwe samenwerking tussen gezin, school en hulpverlening, is de manier van werken van STAPjeugdhulp laagdrempelig, kortdurend en efficiënt.

STAPjeugdhulp biedt o.a. gezinspsychomotorische therapie (GPMT) en trainingen gericht op agressie- en emotieregulatie (o.a. ART) binnen de Basis GGZ Jeugd, Ambulante (groeps)behandeling J&O, J-LVG en (groepsgerichte) Vaktherapie.

Samenwerking met partners

Wij werken waar wenselijk samen met school (schoolmaatschappelijk werk, zorgcoördinator, leerkrachten, passend onderwijs, school als vindplaats, etc). Ook andere betrokken hulpverleners die bij het gezin/de jongere betrokken zijn zoeken wij op in de afstemming. 

Wachtlijst
Laatst bijgewerkt: 31-05-2022

Specificaties

KvK 64548732
AGB WMO 94062367
AGB Jeugd 94062367
Telefoonnummer 06-15447359
Website http://www.stapjeugdhulp.nl 
Aantal werknemers
Zorgsoorten Jeugd GGZ en Jeugd ambulant
Leefgebied Psychische gezondheid en Opvoeden en/of onderwijs
Plaats Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen
Leeftijd Jeugd (tot 18 jaar)
Locatie ondersteuning Bij de zorgaanbieder
Psychische klachten ADD, ADHD, Angst, Autisme (spectrumstoornis), Gedragsproblematiek, Impulsbeheersing en Verstandelijke beperking
Meertaligheid Engels en Nederlands
Wachtlijst https://www.stapjeugdhulp.nl/werkwijze/ 
Wachtlijst in weken vanaf 12
Productcodes
  •  45A52 Groepsgerichte vaktherapie
  •  45A53 Vaktherapie
  •  45A55 Casemanagement Jeugd
  •  45A65 Ambulante Behandeling J&O J-LVG
  •  45A69 Ambulante Groepsgerichte Behandeling J&O J-LVG
  •  54001 Behandeling basis jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)
  • 0 meer...
  • 0 minder...

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Nijmegen 
 Hoofdvestiging
STAPjeugdhulp Vlietstraat 20-22
Vlietstraat 20-C, 6542SL Nijmegen
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

GezinsPsychoMotorische Therapie (GPMT)
GezinsPsychomotorische Therapie (GPMT)
PsychoMotorische Therapie (PMT)
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Wachtlijst ontbreekt
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: