Stichting Marant
Stichting Marant
Productcodes:
45A55, 54001 en 45A74
Locatie:
Elst GLD

Nieuwe Aamsestraat 84
6662NK 

Elst GLD
0481-439300
Bereikbaar: werkdagen

Stichting Marant

Marant Interstudie is een onderwijsadviesbureau en behandelpraktijk onder één dak. Wij hebben meer dan 45 jaar ervaring in het begeleiden van kinderen, ouders en scholen. Marant biedt onderzoek en begeleiding voor alle leer- en gedragsproblemen, waaronder lees- en spellingproblemen en dyslexie, rekenproblemen en dyscalculie, gedragsproblemen en concentratieproblemen (AD(H)D) en sociaal-emotionele problemen (faalangst, Autisme). Dyslexiezorg Wanneer een kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg, vergoedt de gemeente het onderzoek en een eventueel behandeltraject voor dyslexie. Marant heeft een contract met alle gemeenten in Zuidoost-Brabant, om deze zorg te kunnen bieden. Wij komen voor de onderzoeken en behandelingen op de scholen, zodat het kind in zijn of haar veilige omgeving kan werken, ouders niet wekelijks hun kind naar een praktijk hoeven brengen en zodat wij korte lijntjes kunnen houden met de leerkrachten en intern begeleiders. In onze behandelingen werken wij met een auditieve aanpak en symbolen, die het schrijven van woorden een stuk gemakkelijker maken. Daarbij maken wij gebruik van blended learning: we gebruiken verschillende manieren om het lees- en spellingniveau te verbeteren. Zo gebruiken we oefeningen, teksten en flitskaartjes op papier, maar werken we ook digitaal op een tablet met ons eigen ontwikkelde programma Letterlicht. De kinderen krijgen zelf een inlogcode, zodat ze thuis de oefeningen op de tablet of computer kunnen maken en oefenen. Kinderen vinden dat fantastisch en dat komt de motivatie ten goede. Meer informatie over Letterlicht kunt u vinden op onze website. Wij vinden het belangrijk dat onze dyslexiezorg up-to-date blijft en houden onze methode dan ook telkens tegen het licht van de laatste inzichten uit de wetenschap. Zo doet Liesbeth Tilanus van Marant in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen, wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van onze behandelingen. Gedragsonderzoek en Gedragsbehandelingen Naast dyslexiezorg, biedt Marant ook gedragsonderzoek en gedragsbehandelingen; onderzoek naar AD(H)D en Autisme en behandeling bij gedragsproblemen. Deze onderzoeken vallen binnen de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ) en worden eveneens vergoed door de gemeente. Marant heeft een contract met alle gemeenten in Zuidoost-Brabant. Wanneer er sprake is van een vermoeden van AD(H)D of Autisme, kan uw huisarts of opvoedondersteuner een verwijzing afgeven. Marant komt ook voor deze onderzoeken op school, zodat uw kind in zijn of haar veilige omgeving onderzocht kan worden.

Laatst bijgewerkt: 27-08-2020

Specificaties

KvK 11048438
AGB WMO 53530105
AGB Jeugd 53530105
Telefoonnummer 0481-439300
Website  Website
Aantal werknemers
  100-500
Gecontracteerde productcodes
  •   45A55 Casemanagement Jeugd
  •   54001 Behandeling basis jeugd GGZ (incl. Observatie en Diagnostiek)
  •   45A74 Dyslexie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Elst GLD (Nieuwe Aamsestraat)
  Nevenvestiging
Nieuwe Aamsestraat 84
6662NK Elst GLD
0481-439300
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving