ZorgPlus GGZ
ZorgPlus GGZ
  Met verwijzing 
Productcodes:
02A03, 02A17, 02A05, 02A20 en 02A21
Locatie:
Elst GLD

Van Oldenbarneveltstraat 2
6662AT 

Elst GLD
088-1263700
Bereikbaar: werkdagen

ZorgPlus GGZ

ZorgPlus GGZ biedt specilalistische ambulante begeleiding aan jeugdigen (15+) met enkelvoudige problematiek en volwassenen/ ouderen met dubbel en triple-psychiatrische problematiek ( psychatrie/verslaving/lvb.  Wij signaleren en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Ook bij multi-problem gezinnen en zorgmijders.  Wij hebben  geen contra-indicaties, iedereen is welkom, zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple problematiek (psychiatrie / verslaving / LVB / forensisch).

Voorafgaand aan de start zorg wordt de hulpvraag, de problematiek en de risico’s in kaart gebracht. Er vindt daarna een matching plaats tussen cliënt en begeleiders zodat met de juiste expertise de zorg kan worden gestart.

ZorgPlus GGZ werkt met HBO geschoolde begeleiders met een diversiteit aan expertise en veel (levens)ervaring. Wij werken altijd op basis van een duo-schap in het kader van zorgcontinuïteit en een vier-ogen principe. Onze begeleiders werken in de regio waar ze wonen, wij begeleiden de cliënt in zijn omgeving.

Ons expertise team, onder verantwoordelijkheid van een psycholoog, toetst de inhoudelijke kwaliteit van zorg. ZorgPlus werkt snel, toont lef en gaat risico’s niet uit de weg.

ZorgPlus GGZ werkt samen met de volgende onderaannemers:
- St. Zorgboerderij Hoog-Broek

Laatst bijgewerkt: 04-06-2020

Specificaties

KvK 09179993
AGB WMO 73730823
AGB Jeugd 73730823
Telefoonnummer 088-1263700
Website  Website
Aantal werknemers
  100-500
Gecontracteerde productcodes
  •   02A03 Reguliere begeleiding volwassenen
  •   02A17 Reguliere begeleiding in een groep volwassenen
  •   02A05 Specialistische begeleiding volwassenen
  •   02A20 Specialistische begeleiding in een groep volwassenen
  •   02A21 Casemanagement volwassenen

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:

Elst GLD (Van Oldenbarneveltstraat)
Van Oldenbarneveltstraat 2 C
6662AT Elst GLD
088-1263700
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving